Senatorowie

Senacki Zespół Strażaków

O Zespole

  Prezydium (pdf)
  Skład Zespołu
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)

Działalność

  24.10.210 r. - posiedzenie nt. Rozwoju ratownictwa drogowego.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  14.12.2009 Konferencja "Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych"
  26.05.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  4.02.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  14.01.2009 r. - posiedzenie Zespołu
  Projekt zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  Informacja o najważniejszych postanowieniach nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, rozpatrzonej na 17. Posiedzeniu Senatu