Senatorowie

Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

O Zespole

  Informacja o powstaniu Zespołu (pdf)
  Lista - członków Zespołu (pdf)
  Regulamin (pdf)
  Obsługa Zespołu (pdf)
  Plan pracy (pdf)

Działalność

  Konferencja "Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły)"
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2009 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 12 maja 2010 r.
  Rozmowy o turystyce wodnej oraz zagospodarowaniu Warty i Noteci
  Konferencja "Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP"
  List do Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowomiejskiej
  Senator Piotr Głowski zwrócił się do premiera RP i przewodniczącego PE o ujednolicenie zasad żeglowania po wodach Europy
  Odpowiedź przewodniczącego sen. Piotra Głowskiego na list dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle
  List dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle
  Plan Flisu Noteckiego - 2010
  Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej o marinach
  List w sprawie utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych
  Uchwała w sprawie wspierania rozwoju turystyki rekreacyjnej w Europie
  Spotkanie 13 lipca 2009 r. - "Forum Wielkiej Pętli"
  Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2008 r. zaakceptowane przez Prezydium Senatu 14 maja 2009 r.
  Konferencja "Problemy gospodarczego i turystycznego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej".
  Posiedzenie Zespołu 22 kwietnia 2009 r. - założenia Programu Wieloletniego "Rewitalizacja połączenia Wisła-Odra do II klasy drogi wodnej".
  Spotkanie 21 kwietnia 2009 r. w Niepołomicach
  Posiedzenie Zespołu 18 lutego 2009 r. - Rewitalizacja Drogi Wodnej Wisła - Odra.
  Przyjęcie patronatu nad IX Zimowym Spływem Kajakowym po Drwęcy i Welu (pdf)
  Odpowiedź Dyrektora Generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu na pismo dotyczące programu przywrócenia Polsce śródlądowych dróg wodnych oraz projektu programu wieloletniego "Rewitalizacja połączenia Wisła-Odra do II klasy drogi wodnej" (pdf)
  Uroczyste otwarcie X edycji Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych
  Konferencja "Wodne szlaki turystyczne Warmii i Mazur-szanse i zagrożenia"
  Konferencja "Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego".