Wydarzenia - Senat RP

Archiwum kroniki VI kadencji

31.10.2007 r.List marszałka Senatu do przewodniczącego KRRiT
24.10.2007 r.Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zwołania 1. posiedzenia Senatu RP (pdf)
24.10.2007 r.Postanowienie Prezydenta RP w sprawie powołania Marszałka - Seniora (pdf)
11.10.2007 r.Protest marszałka Senatu w związku z aresztowaniami na Białorusi
10.10.2007 r.Apel o udział w wyborach
29.09.2007 r.30. rocznica wydania pierwszego numeru "Robotnika"
27.09.2007 r. Marszałek Senatu spotkał się z Prezydium Rady Polonii Świata
22-26.09.2007 r. III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
22.09.2007 r.Wystawa "Orły w krainie kangurów. Polacy w Australii do 1918 r."
18.09.2007 r. Konferencja "Starzenie się populacji - wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskiego"
18.09.2007 r.Wystawa "Ruch wsparcia "Solidarności" - środowiska wolnego świata przeciw zniewoleniu Polski".
14.09.2007 r.Wizyta premiera Wietnamu
11.09.2007 r.Marszałek Senatu wręczył nagrody Fidelis Poloniae
8.09.2007 r.Obchody 75 - lecia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
7.09.2007 r.Uczestnicy XV Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych w Senacie
7.09.2007 r.Wizyta delegacji Senatu RP w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim
4.09.2007 r.Przedstawiciele rządu i parlamentu Gruzji w Senacie
31.08.2007 r.Seminarium "Solidarność z pacjentem. Utopia czy iluzja"
29.08.2007 r.Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
29.08.2007 r.Listy marszałka Senatu w sprawie Stoczni Gdańskiej
24.08.2007 r.Wizyta delegacji rodaków z Litwy, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu
23.08.2007 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Demokratycznej Republiki Konga
3.08.2007 r.Marszałek przesłał depeszę kondolencyjną w związku z katastrofą w Minneapolis
2.08.2007 r.Uroczystości związane z 63 rocznicą likwidacji obozu romskiego "Zigeunerlager"
1.08.2007 r.63. rocznica Powstania Warszawskiego
28.07.2007 r.Ceremonia otwarcia XIII Światowych Igrzysk Polonijnych
27.07.2007 r.Podziękowania dla Polonii z Grenoble
24.07.2007 r.Marszałek Senatu wpisał się do księgi kondolencyjnej
18.07.2007 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Senatu Federalnego Brazylii
17.07.2007 r.Konferencja "Grupy producentów rolnych szansą rozwoju polskiego rolnictwa"
11.07.2007 r.Wizyta prezydenta Czech
9.07.2007 r.Wystawa "Władysław Anders: żołnierz - polityk - patriota"
3.07.2007 r.Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Joachima Wołoszynowskiego
27.06.2007 r.Stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie budowy Gazociągu Północnego
25.06.2007 r.Wizyta delegacji Senatu Kanady w Polsce
25.06.2007 r.Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gruzji i Mołdowy
22.06.2007 r. "Wzmocnić ojcostwo"
Program konferencji (pdf)
Nota informacyjna
22.06.2007 r. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na przykładzie PRR "Sportowcy na rynku pracy".
Program konferencji (pdf)
21.06.2007 r.Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Kazachstanu
20.06.2007 r. Wystawa fotograficzna poświęcona o. Marianowi Żelazkowi SVD.
14.06.2007 r.Stanowisko Komisji Spraw Unii Europejskiej w sprawie budowy Gazociągu Północnego
14.06.2007 r.Mongolski działacz demokratyczny Bat-Erdene Batbayar w Senacie
13.06.2007 r.Wizyta delegacji Komisji Obrony Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej
13.06.2007 r.Wizyta premiera Republiki Estonii
12.06.2007 r.Wizyta wicegubernatora Stanu Illinois
12.06.2007 r. 85. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski.
Program konferencji (pdf)
12.06.2007 r. Konferencja "Przeszczepianie narządów i szpiku. Potrzeby i możliwości"
10.06.2007 r.Obchody 67. Rocznicy bitwy o Narwik
9.06.2007 r. Spotkanie Senator Ewy Tomaszewskiej z członkami Społecznego Komitetu "Pamięć i Trwanie"
6.06.2007 r. Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Chorwackiej
4.06.2007 r. Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
29.05.2007 r. "Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich" - posiedzenie seminaryjne
Program (pdf)
28.05.2007 r. Konferencja "Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego".
Program (pdf)
28.05.2007 r. Wizyta wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej
28.05.2007 r. Wystawa "Krakowskie witraże nawiązujące do tradycji przedlokacyjnej i lokacyjnej miasta"
28.05.2007 r. Wystawa "Dziecko niepełnosprawne kochane takie, jakie jest, dlatego, że jest"
25-26.05.2007 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Krajów Unii Europejskiej w Bratysławie
25.05.2007 r. "Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach".
Program (pdf)
24.05.2007 r. Wizyta chińskich parlamentarzystów
24.05.2007 r. Depesza kondolencyjna do przewodniczącego RFZF Federacji Rosyjskiej
23.05.2007 r. Uchwała Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie politycznych prześladowań działaczy białoruskiej organizacji Młody Front przez władze Republiki Białoruś
23.05.2007 r. Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Tunezyjskiej
23.05.2007 r. "Samorząd terytorialny po 17 latach.Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju samorządu terytorialnego".
Materiały (pdf)
23.05.2007 r. Seminarium "Kształcenie pielęgniarek i położnych"

23.05.2007 r. Konferencja poświęcona 25. rocznicy utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".
Program (pdf)
20-23.05.2007 r. Wizyta w Polsce przewodniczącego parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej Ogtay Asadov
18.05.2007 r.Uroczyste obchody 63. rocznicy bitwy pod Monte Cassino
17.05.2007 r.Minister spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej w Senacie
15.05.2007 r.Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego
14.05.2007 r.Premier Słowenii złożył wizytę w Senacie
13.05.2007  r.Uroczystość otwarcia Domu Polskiego w St Petersburgu
Galeria zdjęć (prezentacja 2,5 MB)
12.05.2007  r.Uroczystości w 37. rocznicę śmierci dowódcy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa
12.05.2007 r. Konferencja "Rodzina szansą dla Europy i Świata"
Deklaracja końcowa (wersja polska 0,48 MB)
11.05.2007  r.Wizyta wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Legutki we Lwowie
10.05.2007  r.Marszałek Senatu przyjął Alexandrię Patras
9.05.2007  r.Wizyta prezydenta Republiki Macedonii
5.05.2007  r.Inauguracja polskich obchodów Roku Generała Władysława Andersa
3.05.2007  r.Życzenia przesłane na ręce marszałka Senatu z okazji święta narodowego - rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (pdf)
2.05.2007  r.Wystąpienie marszałka Senatu podczas Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zsynchronizowanego z uroczystym posiedzeniem Posłów Sejmu Republiki Litewskiej
Uchwała w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (pdf - wielkość 0,1 MB)
2.05.2007  r.Spotkanie marszałka Senatu z politykami europejskimi - gośćmi Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów
2.05.2007  r.Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zsynchronizowane z posiedzeniem Seimasu Republiki Litewskiej w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2.05.2007  r.Festyn z okazji Dnia Polonii
30.04.2007  r.Telewizyjne wystąpienie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
25.04.2007  r."Rejon Soleczniki: dzieje, ziemia i ludzie" - otwarcie wystawy fotograficznej
24.04.2007 r."Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji"
Fotoreportaż
18.04.2007  r.8. spotkanie przewodniczących parlamentów państw członkowskich Współpracy Regionalnej
16-25.04.2007  r.Wizyta delegacji polskiego Senatu w Chile i Brazylii
4.04.2007 r.14. Edycja konkursu Wiedzy o Parlamencie i Wybitnych Ludziach Tworzących Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu
20-30.03.2007 r.Wizyta marszałka Senatu w Nowej Zelandii i Australii
27.03.2007 r.Spotkanie wicemarszałka Macieja Płażyńskiego z młodzieżą rosyjską
25.03.2007 r.Wizyta delegacji polskiego parlamentu we Włoszech
21.03.2007 r.Wizyta delegacji parlamentu RP w Nowej Zelandii
14.03.2007 r.Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej
13.03.2007 r.Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej
13.03.2007 r.Inauguracja Roku Generała Władysława Andersa
13.03.2007 r.Wizyta przewodniczącej Parlamentu Albanii
21.02.2007 r.Marszałek Senatu przyjął Irinę Kazulinę
21.02.2007 r.Wręczenie nagród w konkursie dla dziennikarzy polonijnych "Moja ojczyzna to język polski" oraz w Internetowym Konkursie Językowym dla Młodzieży
20.02.2007 r."Krótki raport o języku polityków początku XXI wieku"
19.02.2007 r.Wizyta premiera Republiki Czeskiej
15.02.2007 r.Wizyta przewodniczącego Bundestagu
15.02.2007 r.Wizyta minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej w Senacie
15.02.2007 r."Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) - szansą rozwoju polskiego rolnictwa? Fakty i mity"
12.02.2007 r.Problemy zagwarantowania przestrzegania Praw Podstawowych w Europie
8.02.2007 r.Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
6.02.2007 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej
1.02.2007 r.Wizyta ambasadora Bośni i Hercegowiny
30.01.2007 r.Wystąpienie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza podczas spotkania noworocznego z Korpusem Dyplomatycznym Warszawa, 30 stycznia 2007 r.
30.01.2007 r.Spotkanie marszałka Senatu RP z Korpusem Dyplomatycznym
26.01.2007 r.Oświadczenie marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie odmowy wjazdu wicemarszałkowi Krzysztofowi Putrze na Białoruś
25.01.2007 r.Wizyta przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej
18.01.2007 r.Wizyta ambasadora Republiki Kolumbii
17.01.2007 r.Wizyta ambasadora Republiki Bułgarii
17.01.2007 r.Wizyta ambasadora Republiki Korei
17.01.2007 r.Wizyta ambasadora Republiki Portugalskiej
16.01.2007 r.Wizyta ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu
16.01.2007 r.Wizyta ambasadora Królestwa Belgii
16.01.2007 r.Wizyta ambasadora Japonii
15.01.2007 r.Wizyta ambasadora RP w Republice Greckiej
15.01.2007 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Finlandii
9.01.2007 r.Interwencja w sprawie procesu trypoliskiego
24.12.2006 r.Życzenia Świąteczne i Noworoczne marszałka Senatu Bogdana Borusewicza dla Polonii
20.12.2006 r.Marszałek Senatu B. Borusewicz spotkał się z Ireną Anders
19.12.2006 r.Wizyta
20.12.2005 r.Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich
14.12.2006 r.Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów
13.12.2006 r.Uroczyste spotkanie Posłów i Senatorów RP
12.12.2006 r.Wizyta ambasadora Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
7.12.2006 r.Język polskiej legislacji
7.12.2006 r.Wizyta ambasadora Republiki Wenezueli
6.12.2006 r.Odznaczenie z okazji 15-lecia Niepodległości Ukrainy dla marszałka Senatu
2.12.2006 r.25 lat działalności NSZZ RI "Solidarność" - konferencja w Senacie
1.12.2006 r."Wyrównywanie szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski" - posiedzenie seminaryjne
30.11.2006 r.Marszałek Senatu przebywał z oficjalną wizytą w Gruzji
28.11.2006 r.Konferencja "Gospodarka odpadami - stan obecny i zagrożenia"
24.11.2006 r.Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński uczestniczył w Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Partnerstwa Regionalnego
23.11.2006 r.W Senacie odbyła się prezentacja książki "Z dziejów Polaków w Kazachstanie (1936 - 1956)"
22.11.2006 r.Wystawa pt. "Warszawa w Europie, 15. rocznica przystąpienia Polski do Rady Europy"
21.11.2006 r.Poparcie dla stanowiska Polski w sporze z Rosją
21.11.2006 r.Seminarium "Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie"
19.11.2006 r.Marszałek Senatu rozpoczął oficjalną wizytę w Kuwejcie
18.11.2006 r.Marszałek Senatu wziął udział w uroczystościach upamiętniających 65 rocznicę walk w obronie Tobruku
15.11.2006 r.Konferencja nt. "Blaski i cienie wejścia Polski do strefy euro"
14.11.2006 r.Wizyta prezydenta Albanii
14.11.2006 r.Wizyta sekretarza Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
14.11.2006 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Regionalnej i Samorządu Parlamentu Gruzji
14.11.2006 r.VIII edycja konkursu "Przyjaźni Środowisku"
13.11.2006 r.Udział Marszałka Senatu w spotkaniu przewodniczących parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej
7.11.2006 r.Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych
3.11.2006 r.Oświadczenie Marszałka Senatu w sprawie szykanowania Polaków na Białorusi
31.10.2006 r.Marszałek Senatu u Prezydenta RP
31.10.2006 r.Wizyta ambasadora Państwa Kuwejtu
30.10.2006 r.Oświadczenie Marszałka Senatu w sprawie zatrzymania Andżeliki Borys
27.10.2006 r.Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Chile
25.10.2006 r.Marszałek Senatu przyjął parlamentarzystów z Gruzji
24.10.2006 r.Marszałkowie Sejmu i Senatu uczcili 50. Rocznicę Rewolucji Węgierskiej
24.10.2006 r.Konferencja "Vir vere humanus"
21.10.2006 r.Symulacja obrad Senatu
20.10.2006 r.Konferencja nt. "Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwaniem dla państwa"
20.10.2006 r.Otwarcie wystawy pt. "Stosunki rumuńsko-polskie w latach 1921 - 1939"
18.10.2006 r.Marszałek Senatu B. Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej B. Gryzłowem
18.10.2006 r.Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy
17.10.2006 r.III edycja konkursu o Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej
13.10.2006 r.Uroczystości związane z Dniem Edukacji w Wilnie
9.10.2006 r.Konferencja "Polska polityka europejska"
3.10.2006 r.Konferencja "Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce"
3.10.2006 r.Wystawa "Polskie Jarmarki"
29.09.2006 r.Uroczyste otwarcie odnowionego Domu Polskiego w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie
29.09.2006 r.W 25. rocznicę powstania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej
29.09.2006 r.Spotkanie marszałka B. Borusewicza z przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej S. Mironowem
28.09.2006 r.Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
22.09.2006 r.30 rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników
17.09.2006 r.Otwarcie pierwszego ośrodka duszpasterskiego dla polskich emigrantów w Irlandii
15.09.2006 r.Zmarł Piotr Miszczuk - dyrektor Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu w latach 2002-2006
15.09.2006 r.Wizyta ministra rozwoju gospodarczego Republiki Azerbejdżanu
12.09.2006 r.Konferencja "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju"
11.09.2006 r.Inauguracja konferencji "Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa?"
11.09.2006 r.Konferencja "Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa?"
8.09.2006 r.Narada pracowników biur senatorskich
6.09.2006 r.Wizyta przewodniczącego Mongolsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
6.09.2006 r.Światowe Forum Mediów Polonijnych
5.09.2006 r.15. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą
2.09.2006 r.Inauguracja programu "Dobra książka na Wschód"
24.08.2006 r.Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna objęła patronat nad Dniami Polskimi w Kuwejcie
23.08.2006 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego RFZF Federacji Rosyjskiej
2.08.2006 r.Wizyta prezydenta Gruzji
27.07.2006 r.Wizyta premiera Republiki Litewskiej
27.07.2006 r.Zdzisław Szpakowski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
26.07.2006 r.Światowy Festiwal Chórów Polonijnych
26.07.2006 r.Komunikat
19.07.2006 r.Wystawa "Banknoty polskie"
18.07.2006 r.Konferencja "Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce"
18.07.2006 r.Otwarcie wystawy "Chleba i wolności! Niezłomni w czasach PRL-u"
12.07.2006 r.Wizyta ambasadora Królestwa Belgii
11.07.2006 r.Wizyta ambasadora Państwa Kuwejt
11.07.2006 r.Konsolidacja systemu kontroli żywności w Polsce
10.07.2006 r.Wizyta senatora Republiki Francuskiej Philippe Marini w Senacie RP
5.07.2006 r.Inauguracja programu stypendialnego dla studentów z Białorusi
5.07.2006 r.Depesza kondolencyjna marszałka Senatu
5.07.2006 r.Minister Spraw Zagranicznych Nowej Zelandii w Senacie
4.07.2006 r.Wizyta delegacji parlamentu australijskiego w Senacie
2-7.07.2006 r.Wizyta oficjalna delegacji Parlamentu Australii w Polsce
30.06.2006 r.Polityka transportowa kraju - transport kolejowy
20.06.2006 r.Pozyskiwanie środków europejskich a ochrona dziedzictwa kulturowego
2.06.2006 r.Rozwój systemu poradnictwa zawodowego w Polsce szansą efektywnego obniżenia bezrobocia oraz zwiększenia zatrudnienia młodzieży
30.05.2006 r.Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej
22.05.2006 r.Opieka długoterminowa w Polsce
17.05.2006 r.Wizyta ministra kultury Królestwa Maroka
16.05.2006 r.Wizyta delegacji Senatu Republiki Kazachstanu
16.05.2006 r.Odnawialne źródła energii - szanse i bariery
12.05.2006 r.Wizyta prezydenta Ukrainy
8-9.05.2006 r.Ponadnarodowe zgromadzenia parlamentarne i międzyparlamentarne w Europie XXI wieku
5.05.2006 r.Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce
2.05.2006 r.Wystąpienie telewizyjne marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą - 2 maja 2006 r.
27.04.2006 r.Wizyta przewodniczącego Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
26.04.2006 r.Wizyta premiera Republiki Chorwackiej
25.04.2006 r.Sacrum i profanum a współczesna kultura
24.04.2006 r.Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce.
(Materiały z konferencji 11,4 MB)
12.04.2006 r.Senat a Samorządy Terytorialne
(Materiały z konferencji 475 kB)
11.04.2006 r.Wizyta amerykańskich senatorów
6.04.2006 r.Harmonogram procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie środowiska rolnictwa
30.03.2006 r.Białoruś po wyborach
23.03.2006 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych i wyznań Republiki Kostaryki
23.03.2006 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Czarnogóry
21.03.2006 r.Programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
(Stenogram )
14.03.2006 r.Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008
8.03.2006 r.Wizyta przewodniczącej Riigikogu Republiki Estońskiej
8.03.2006 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Sejmasu Republiki Litewskiej
17.02.2006 r.Wizyta premiera Ukrainy
6.02.2006 r.Wizyta delegacji Komisji Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy
6.02.2006 r.Wizyta delegacji Riksdagu
27.01.2006 r.Wizyta delegacji Senatu Chile
25.01.2006 r.Wizyta przewodniczącego Białoruskiego Stowarzyszenia Centrów Zasobów BARC
17.01.2006 r.Program Rolny na lata 2007-2013
(Materiały z konferencji 571 kB)
20.12.2005 r.Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich
15.12.2005 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji
15.11.2005 r.Wizyta ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
3.11.2005 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy