Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie I kadencji

VI kadencjaV kadencjaIV kadencjaIII kadencjaII kadencja

26-27 września 1991 r.
Konferencja na temat aktualnej sytuacji politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej
z udziałem parlamentarzystów z: Czecho-Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rosji i Polski

29 maja - 1 czerwca 1991 r.
Seminarium dla polityków z RFN, Wielkiej Brytanii i Polski na temat aktualnych problemów politycznych i społecznych

3 maja 1991 r.
Współudział w organizowaniu obchodów 200-lecia Konstytucji 3 Maja

16-18 grudnia 1990 r.
Organizacje pozarządowe w demokratycznym państwie

12-13 listopada 1990 r.
Seminarium na temat praw człowieka

30 maja - 2 czerwca 1990 r.
Przejście do demokracji we współczesnej Europie