Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie III kadencji

VI kadencjaV kadencjaIV kadencjaII kadencjaI kadencja

21 kwietnia 1997 r.
Powstrzymać regres człowieczeństwa
(Materiały z konferencji 7,73 MB)

11-12 kwietnia 1997 r.
Dwustopniowy podział terytorialny kraju w aspekcie przestrzenno-społecznym

8 marca 1997 r.
Kobiety w Polsce demokratycznej. Szanse i bariery

21 stycznia 1997 r.
Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym
(Materiały z konferencji 1,96 MB)

26 listopada 1996 r.
Nowe prawo energetyczne. Zagrożenia i szanse
(Materiały z konferencji 2,25 MB)

21 października 1996 r.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawowe problemy i wyzwania
(Materiały z konferencji 10,49 MB)

15 października 1996 r.
Rozwój spółdzielczości wiejskiej i grup producenckich w warunkach gospodarki rynkowej

24 września 1996 r.
Raport o rozwoju społecznym - Polska 1996 r. HABITAT a rozwój społeczny

4 września 1996 r.
II Światowy Zjazd Polaków Ewangelików

18 czerwca 1996 r.
Karać, czy nie karać za posiadanie narkotyków
(Materiały z konferencji 5,17 MB)

11 czerwca 1996 r.
Sytuacja dziecka i oświaty na wsi w aspekcie przejęcia szkół przez gminy
(Materiały z konferencji 2,8 MB)

27-28 maja 1996 r.
Ziemia domem człowieka. Globalne i uniwersalne problemy ekologii a teoria i praktyka ochrony środowiska

22-24 maja 1996 r.
Postępy reform gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej

14 maja 1996 r.
Wykład sekretarza generalnego szwajcarskiej Rady Kantonów Christopha Lanza na temat: "Reforma konstytucji szwajcarskiej"

20 kwietnia 1996 r.
Podmiotowość dziecka w prawie polskim. Fikcja czy rzeczywistość
(Materiały z konferencji 8,06 MB)

10 kwietnia 1996 r.
Rola i zadania doradztwa rolniczego w procesach modernizacji i integracji rolnictwa polskiego z unią europejską
(Materiały z konferencji: 4,59 MB oraz 2,42 MB)

8-9 stycznia 1996 r.
Mniejszość etniczna w Niemczech

4-6 grudnia 1995 r.
Spotkanie przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowane przez Kancelarie Sejmu i Senatu we współpracy z Parlamentem Europejskim

7 listopada 1995 r.
Sens, istota i granice lobbyingu
(Materiały z konferencji 5,66 MB)

24 października 1995 r.
Europejskie prawo konsumenckie
(Materiały z konferencji 3,18 MB)

6 października 1995 r.
Rola parlamentu w okresie transformacji ustrojowej

20-21 września 1995 r.
Międzynarodowa konferencja parlamentarna Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego

3-4 lipca 1995 r.
Niezależność i granice działania instytucji demokratycznych zabezpieczających prawa konstytucyjne.

30 czerwca 1995 r.
Człowiek niepełnosprawny w polskim systemie prawnym
(Materiały z konferencji 4,24 MB)

27.06.1995 r.
Kobieta w konstytucji

26 czerwca 1995 r.
Raport o rozwoju społecznym - polska 1995
(Materiały z konferencji 4,72 MB)

12 czerwca 1995 r.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego - rola organizacji pozarządowych w Polsce
(Materiały z konferencji 6,52 MB)

5-6 czerwca 1995 r.
Polska w Europie XXI wieku: wymiar regionalny i transgraniczny
(Materiały z konferencji 11,9 MB)

5-6 maja 1995 r.
Kompetencje i odpowiedzialność organizacji międzynarodowych za bezpieczeństwo europejskie. Rola i miejsce Europy Środkowej i Wschodniej. Parlamentarny punkt widzenia.

26 kwietnia 1995 r.
Inauguracja Europejskiego Roku Ochrony Przyrody
(Materiały z konferencji 3,02 MB)

14 marca 1995 r.
Wolny rynek mediów a wychowanie
(Materiały z konferencji 5,99 MB oraz 3,49 MB))

23 stycznia 1995 r.
Transplantacja - problemy etyczno-prawne
(Materiały z konferencji 6,18 MB)

18 stycznia 1995 r.
Spłata kredytów mieszkaniowych
(Materiały z konferencji 2,65 MB)

29 listopada 1994 r.
Senat - izba samorządowa
(Materiały z konferencji 6,53 MB)

19-20 listopada 1994 r.
Kobiety w rodzinie i w życiu publicznym

23-24 października 1994 r.
Konferencja sekretarzy generalnych parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej

21 października 1994 r.
Ocena realizacji polityki ekologicznej państwa w świetle "Strategii dla Polski"
(Materiały z konferencji 4,65 MB)

19 października 1994 r.
Reforma administracji publicznej
(Materiały z konferencji 6,81 MB)

12 października 1994 r.
Spłata kredytów mieszkaniowych
(Materiały z konferencji 3,62 MB)Stenogram S-5

5 września 1994 r.
Prawa pacjenta w ustawie psychiatrycznej
(Materiały z konferencji 5,05 MB oraz 3,73 MB)

26-27 czerwca 1994 r.
Konferencja sekretariatów Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE

29 czerwca 1994 r.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
(Materiały z konferencji 6,3 MB)

20-22 czerwca 1994 r.
Informatyka w Parlamentach
(Materiały z konferencji wyłącznie w języku angielskim 3,68 MB oraz 4,62 MB)

8 czerwca 1994 r.
Civis Polonus w Senacie
(Materiały z konferencji 1,03 MB)

8 czerwca 1994 r.
Droga do Unii Europejskiej

26-27 kwietnia 1994 r.
Zagadnienie dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych
(Materiały z konferencji 7,56 MB)

11-15.10.1993 r.
Spotkanie Grupy Roboczej "Informatyka i Telekomunikacja" oraz Grupy Roboczej "Parlamentarne biblioteki i służby informacyjne"