Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie V kadencji

VI kadencjaIV kadencjaIII kadencjaII kadencjaI kadencja

9 czerwca 2005 r.
Patriotyzm we współczesnym systemie edukacji

24 maja 2005 r.
"Promocja i kształtowanie wizerunku turystycznego Polski"

23 marca 2005 r.
Koncepcja organizacji służby zdrowia w województwie

15 marca 2005 r.
Wpływ inicjatyw lokalnych na realizację rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli "Bezpieczna Polska"
(Materiały z konferencji 937 kB)

9 marca 2005 r.
II Ogólnopolska Konferencja "Bariery i strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej 2005"
(Materiały z konferencji 928 kB)

8 marca 2005 r.
"Strategia Lizbońska - nowe wyzwania dla Polski"
(Materiały z konferencji 642 kB)

9 grudnia 2004 r.
"Wzajemne relacje administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy w regionie".
(Materiały z konferencji 669 kB)

21 września 2004 r.
"Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego"
(Materiały z konferencji 672 kB)

2 lipca 2004 r.
"Niepełnosprawni w rodzinie"
(Materiały z konferencji 244 kB)

1 marca 2004 r.
"Perspektywy rybactwa śródlądowego w jednoczącej się Europie"

24 lutego 2004 r.
"Polityka a środki masowej informacji"
(Materiały z konferencji 370 kB)

9 grudnia 2003 r.
"Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych"

1 i 2 grudnia 2003 r.
"Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania"
(Materiały z konferencji 2,53 MB)

17 listopada 2003 r.
"Perspektywy rozwoju gospodarki odpadami w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej"
(Materiały z konferencji 309 kB)

4 listopada 2003 r.
"O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego"
(Materiały z konferencji 357 kB)

13 maja 2003 r.
"Polska kultura jako atut w integracji europejskiej"
(Materiały z konferencji 309 kB)

10 maja 2003 r.
Konferencja Polonii z krajów Unii Europejskiej
Stenogram

25 lutego 2003 r.
"Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku"
(Materiały z konferencji 344 kB)

15 stycznia 2003 r.
"Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy górnictwa naftowego w Polsce"*
*-
Konferencja nieorganizowana przez Senat

14 stycznia 2003 r.
"Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży"
(Materiały z konferencji 378 kB)

17 grudnia 2002 r.
"Bariery Rozwoju Gospodarki Morskiej"

27 listopada 2002 r.
"Senat w II i III Rzeczypospolitej"
(Materiały z konferencji 290 kB)

5 listopada 2002 r.
"Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej"

22 października 2002 r.
"Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym"
(Materiały z konferencji 373 kB)

15 października 2002 r.
"Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego"
(Materiały z konferencji 266 kB)

2 lipca 2002 r.
"Rola nowoczesnych środków przekazu w dalszym rozwoju edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego"

18 czerwca 2002 r.
"Miejsce handlu emisjami w polityce klimatycznej nowoczesnego państwa
- oczekiwania, wyzwania, korzyści dla Polski"

13 czerwca 2002 r.
"10 lat medycyny rodzinnej w Polsce"*
*-
Konferencja nieorganizowana przez Senat

28 maja 2002 r.
" Sprawne państwo w świetle relacji samorząd terytorialny a administracja rządowa w terenie"
(Materiały z konferencji 570 kB)

14 maja 2002 r.
"Zmiany w kodeksie pracy jako element reformy w dostosowaniu polskiego prawa pracy do prawa Unii Europejskiej"
(Materiały z konferencji 496 kB)

7 maja 2002 r.
"Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat"
(Materiały z konferencji 242 kB)

23 kwietnia 2002 r.
Dialog Gospodarczy "Polska Żywność w Europie"

8 kwietnia 2002 r.
"Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja vs. wolność wykonywania zawodu"
(Materiały z konferencji 606 kB)

5 i 6 kwietnia 2002 r.
"Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim"

26 marca 2002 r.
"
Rola samorządu terytorialnego i rolniczego w procesie integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską"
(Materiały z konferencji 538 kB)

5 marca 2002
"Możliwości wykorzystania biopaliw w Polsce"

18 grudnia 2001
"Bariery rozwoju budownictwa w Polsce".

14 grudnia 2001 r.
Jakie NATO w XXI wieku?