Wydarzenia - Senat RP

Seminaria i konferencje w Senacie VI kadencji

18.09.2007 r. Konferencja "Starzenie się populacji - wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskiego"
Program konferencji (pdf)

17.07.2007 r. Grupy producentów rolnych szansą rozwoju polskiego rolnictwa
Program konferencji (pdf)

22.06.2007 r. "Wzmocnić ojcostwo"
Program konferencji (pdf)
Nota informacyjna

22.06.2007 r. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na przykładzie PRR "Sportowcy na rynku pracy".
Program konferencji (pdf)

12.06.2007 r. 85. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski.
Program konferencji (pdf)

12.06.2007 r. Przeszczepianie narządów i szpiku. Potrzeby i możliwości
Program (pdf)

29.05.2007 r. "Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich" - posiedzenie seminaryjne
Program (pdf)

28.05.2007 r. Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego
Materiały z konferencji (pdf)

25.05.2007 r. Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach Program konferencji (pdf)

23.05.2007 r. Kształcenie pielęgniarek i położnych

23.05.2007 r. "Samorząd terytorialny po 17 latach.Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju samorządu terytorialnego".
Materiał do konferencji (pdf)

12.05.2007 r. Konferencja "Rodzina szansą dla Europy i Świata"
Program konferencji
Deklaracja końcowa (wersja polska 0,48 MB)
Deklaracja końcowa (wersja angielska 0,18 MB)
Deklaracja końcowa (wersja francuska 0,2 MB)

24.04.2007 r."Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji"
Fotoreportaż
20.02.2007 r."Krótki raport o języku polityków początku XXI wieku"
15.02.2007 r. GMO - szansą rozwoju polskiego rolnictwa? - fakty i mity
(Materiały z konferencji 6,3 MB)
12.02.2007 r.Problemy z zagwarantowaniem przestrzegania Praw Podstawowych w Europie
06.02.2007 r.Konferencja podsumowująca programy polskiej pomocy zagranicznej dla krajów w okresie transformacji
06.02.2007 r.Wystawa pt. "Świat wybiera"
12.12.2006 r.Wschodni wymiar Unii Europejskiej
7.12.2006 r.Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa
(Materiały z konferencji 0,37 MB)
2.12.2006 r.25 lat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" - i co dalej?
1.12.2006 r.Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski - Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Senatu
(Materiały z konferencji 2,6 MB)
28.11.2006 r.GOSPODARKA ODPADAMI - STAN OBECNY I ZAGROŻENIA - Konferencja pod patronatem Ministra Środowiska organizowana przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP
21.11.2006 r.Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie
(Opracowanie z konferencji z 1.12.2006 r. zawierające w załączeniu również materiały z seminariów z 7 i 21 listopada 2006 r. 2,6 MB)
15.11.2006 r.Blaski i cienie wejścia Polski do strefy euro
7.11.2006 r.Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych
(Opracowanie z konferencji z 1.12.2006 r. zawierające w załączeniu również materiały z seminariów z 7 i 21 listopada 2006 r. 2,6 MB)
24.10.2006 r.VIR VERE HUMANUS czyli o przymiotach człowiekowi prawdziwie naturę swą pielęgnującemu i dobru całej społeczności ludzkiej służącemu przysługujących
(Materiały z konferencji 0,4 MB)
20.10.2006 r.Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa
(Materiały z konferencji 0,7 MB)
3.10.2006 r.Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce
22.09.2006 r.Polskie Regiony na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju
12.09.2006 r.Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju
(Materiały z konferencji 4,1 MB)
18.07.2006 r.Konferencja "Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce"
(Materiały z konferencji 0,5 MB)
11.07.2006 r.Konsolidacja systemu kontroli żywności w Polsce
30.06.2006 r.Polityka transportowa kraju - transport kolejowy
20.06.2006 r.Pozyskiwanie środków europejskich a ochrona dziedzictwa kulturowego
2.06.2006 r.Rozwój systemu poradnictwa zawodowego w Polsce szansą efektywnego obniżenia bezrobocia oraz zwiększenia zatrudnienia młodzieży
30.05.2006 r.Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej
(Materiały z konferencji 4 MB)
22.05.2006 r.Opieka długoterminowa w Polsce
16.05.2006 r.Odnawialne źródła energii - szanse i bariery
(Materiały z konferencji 2 MB)
8-9.05.2006 r.Ponadnarodowe zgromadzenia parlamentarne i międzyparlamentarne w Europie XXI wieku
(Materiały z konferencji 5,4 MB)
(Materiały z konferencji w języku angielskim 4,2 MB)
(Materiały z konferencji w języku niemieckim 2,8 MB)
(Materiały z konferencji w języku rosyjskim 2,2 MB)
5.05.2006 r.Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce
(Materiały z konferencji 0,25 MB)
25.04.2006 r.Sacrum i profanum a współczesna kultura
(Materiały z konferencji 0,36 MB)
24.04.2006 r.Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce.
(Materiały z konferencji 11,4 MB)
12.04.2006 r.Senat a Samorządy Terytorialne
(Materiały z konferencji 475 kB)
6.04.2006 r.Harmonogram procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie środowiska i rolnictwa
30.03.2006 r.Białoruś po wyborach
21.03.2006 r.Programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
(Stenogram )
14.03.2006 r.Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008
17.01.2006 r.Program Rolny na lata 2007-2013
(Materiały z konferencji 571 kB)
20.12.2005 r.Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich