Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Wybory uzupełniające do Senatu

25 czerwca br. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych obejmujących obszary województw: katowickiego, szczecińskiego i wrocławskiego istniejących do 31 grudnia 1998 r. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 3 okręgowe komisje wyborcze i 3066 obwodowych komisji wyborczych. W skład komisji powołano 24 573 wyborców.

Wyniki głosowania na senatorów

Okręg wyborczy obejmujący obszar województwa katowickiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 5 kandydatów.

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 2 955 901.

W głosowaniu wzięły udział 93 822 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 3,17%.

Głosów nieważnych oddano 2357, co stanowi 2,51% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 91 465, co stanowi 97,49% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. GRACZYŃSKI Adam - 39 310

zgłoszony przez

Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. MARSZEWSKI Wacław Marian - 36 488

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

3. POSTULKA Elżbieta Teresa - 4542

zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Koalicja KPEiR RP-KPN Ojczyzna

4. ROCZNIOK Andrzej Romuald - 3558

zgłoszony przez

Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej

5. SOSKA Jacek - 7567

zgłoszony przez

Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Okręg wyborczy obejmujący obszar województwa szczecińskiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 5 kandydatów.

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 747 765.

W głosowaniu wzięło udział 49 780 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 6,66%.

Głosów nieważnych oddano 1508, co stanowi 3,03% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 48 272, co stanowi 96,97% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. IWASZKIEWICZ Zenon - 1195

zgłoszony przez

Obywatelski Komitet Wyborczy Zenona Iwaszkiewicza

2. KOPEĆ Maciej - 2057

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Ojczyzna

3. OLESZCZUK Stefan - 2099

zgłoszony przez

Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej

4. TAŁASIEWICZ Marek Jan - 16 887

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy "Szczecińska Konwencja Wyborcza"

5. ZYCHOWICZ Zbigniew Stanisław - 26 034

zgłoszony przez

Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Okręg wyborczy obejmujący obszar województwa wrocławskiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 7 kandydatów.

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 862 852.

W głosowaniu wzięły udział 49 193 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 5,70%.

Głosów nieważnych oddano 391, co stanowi 0,79% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 48 802, co stanowi 99,21% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ANTONISZYN Emil - 1276

zgłoszony przez

Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

2. CZEKIERDA Henryk - 2702

zgłoszony przez

Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

3. HELSKI Stanisław - 691

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Stanisława Helskiego

4. JUZWENKO Adolf - 15 060

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Adolfa Juzwenki

5. KOSIK Czesław - 1049

zgłoszony przez

Radę Krajową Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6. NOGA Marian - 18 122

zgłoszony przez

Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

7. STRYJEWSKI Antoni - 9902

zgłoszony przez

Komitet Wyborczy "Przyjaciele Rodziny Polskiej"

Wybrani senatorowie

W okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa katowickiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

GRACZYŃSKI Adam

zgłoszony przez Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

W okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa szczecińskiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

ZYCHOWICZ Zbigniew Stanisław

zgłoszony przez Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

W okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa wrocławskiego istniejącego do 31 grudnia 1998 r.

NOGA Marian

zgłoszony przez Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment