Spis oświadczeń


Dziękuję panu marszałkowi za spełnienie obietnicy.

Pierwsze oświadczenie wygłoszę w trybie art. 49 ust. 1 Regulaminu Senatu.

Pytanie do ministra spraw zagranicznych: jak wygląda nadzór placówek dyplomatycznych Polski we Włoszech nad prestiżem Polski w zakresie upamiętnienia czynu zbrojnego Polski i Polonii na terenie Włoch? Chodzi o cmentarze Monte Cassino, Bolonia, Ankona i inne. Zaniepokojenie budzi stan flagi narodowej, zaniedbanej, postrzępionej i brudnej, na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino.

Na podstawie ust. 4 w art. 49 regulaminu proszę o skierowanie przez marszałka Senatu tego pytania do ministra spraw zagranicznych.


Spis oświadczeń