Spis oświadczeń


I drugie oświadczenie, w sprawie wstrzymania przez rosyjską straż graniczną ruchu statków na Zalewie Wiślanym. Kieruję je do pani minister spraw zagranicznych Anny Fotygi.

Ruch statków na Zalewie Wiślanym został wstrzymany 7 maja 2006 r. przez rosyjską straż graniczną i do dnia dzisiejszego nie został wznowiony. Pragnę zauważyć, iż w ciągu ostatnich trzech lat taka sytuacja ma miejsce już po raz czwarty i w sposób istotny godzi w interesy strony polskiej.

Zwracam się z zapytaniem, na jakim etapie są negocjacje, o ile w ogóle one się toczą, w sprawie podpisania nowej umowy między Polską i Rosją regulującej żeglugę na Zalewie Wiślanym.

Szanowny Panie Marszałku!

Polska nie może sobie pozwolić na takie traktowanie ze strony Rosji. Chcemy z Rosją współpracować, chcemy rozwijać dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki, jednak w pierwszej kolejności musimy patrzeć na swój interes. Dlatego też powinniśmy poważnie rozważyć alternatywne rozwiązanie, to jest budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, tak aby umożliwić swobodny dostęp Polski do Morza Bałtyckiego na tym obszarze. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń