Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Ryszarda Janusza Bendera,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie dworku rodzinnego gen. Władysława Andersa w Krośniewicach - Błoniu (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie otwierania korespondencji zaadresowanej do senatorów (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie tłumacza przysięgłego w konsulacie RP w Kurytybie (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Hotelu Lambert w Paryżu (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie autostrady via Baltica (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów, skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przedstawiciela Światowego Kongresu Żydów (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do RPO w sprawie ochrony tajemnicy korespondencji.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie emerytur dla księży katechetów (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie warunków przelotów zagranicznych dla przedstawicieli obu izb parlamentu.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w imieniu grupy senatorów w sprawie wyjazdu na XII Walne Zebranie USOPAŁ.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie szkolnictwa polskiego w krajach Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka i Prezydium Senatu dotyczące spraw polonijnych.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie utworzenia w Lublinie Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie 3. Brygady Zmechanizowanej imienia Legionów Romualda Traugutta (odpowiedź).