Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Krystynę Bochenek,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ochrony zwierząt (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie przyznawania stypendiów osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przyznawania stypendiów osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie refundowania leków i opatrunków dla chorych na Epidermolysis Bullosę (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki (odpowiedź) w sprawie sytuacji zawodowej pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej.
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera wspólnie z innymi senatorami w sprawie uwzględnienia potencjału Śląska w  wyzwaniu, jakim jest organizacja Euro 2012.
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do wicepremiera zajmującego się problematyką ubezpieczeń społecznych w sprawie pana Andrzeja D.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie regulacji prawnych, które pozbawiają prawa do zasiłku rodzinnego rodziców (opiekunów) dzieci umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie lokatorów byłych mieszkań zakładowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie pawilonu byłego Szpitala Ujazdowskiego położonego przy alejach Ujazdowskich 6 w Warszawie na Muzeum Historii Medycyny (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie pawilonu byłego Szpitala Ujazdowskiego położonego przy alejach Ujazdowskich 6 w Warszawie na Muzeum Historii Medycyny (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie koni przeznaczonych na ubój (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie koni przeznaczonych na ubój.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz budownictwa w sprawie kontroli placów zabaw w całym kraju.
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uznania za chorobę przewlekłą Epidermolysis Bullosa (EB) (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o ratownictwie medycznym (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uwzględnienia stanowiska polskich hematologów w katalogu świadczeń na 2006 rok (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki paliatywnej (odpowiedź).