Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Piotra Mariana Boronia,

VI kadencja

 

·        36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przyspieszenia rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (odpowiedź).

·        36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie w sprawie stuczterdziestolecia Towarzystw Gimnastycznych "Sokół".

·        36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do najwyższych władz państwowych w sprawie Zakładu Górniczo-Energetycznego "Janina" w Libiążu (odpowiedź).

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie w sprawie utworzenia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (odpowiedź), (odpowiedź)

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie młodych uciekinierów z Ugandy (odpowiedź).

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie w sprawie się poziomu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa (odpowiedź).

·        33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r.,  oświadczenie wygłoszone w imieniu grupy senatorów, skierowane do ministra zdrowia w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie (odpowiedź, odpowiedź 2).

·        33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r.,  oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej (odpowiedź).

·        27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do przewodniczącej KRRiT (odpowiedź) oraz ministra kultury (odpowiedź) w sprawie zapowiadanej likwidacji Chóru Polskiego Radia.

·        24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu "Natura 2000" w części dotyczącej Doliny Dolnej Skawy (odpowiedź).

·        24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu.

·        21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy ENION SA w sprawie procesu konsolidacji z dnia 25 października 2006 r.

·        8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie pani Julii B.

·        8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie inicjatywy awansowania ojca pułkownika Adama Studzińskiego (odpowiedź).

·        8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezydenta RP w sprawie inicjatywy przyznania pośmiertnie pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu Orderu Orła Białego.

·        7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) oraz do ministra sportu (odpowiedź) w sprawie obiektów klubu sportowego "Wawel".

·        3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie w sprawie rozliczeń z przeszłością.

·        3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (odpowiedź).