Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Gowina

Oświadczenie skierowane do ministra sportu Tomasza Lipca

Szanowny Panie Ministrze!

Polskie Zrzeszenie Muay Thai jest największą i najprężniej działającą federacją tej dyscypliny w Polsce. Posiada rozbudowane struktury organizacyjne, a zawodnicy zrzeszenia zdobywają czołowe miejsca na międzynarodowych imprezach. Mocną pozycję w międzynarodowych strukturach potwierdzają sukcesy z ostatnich mistrzostw świata Muay Thai w Tajlandii (czerwiec 2006 r.), w których wzięły udział osiemdziesiąt dwa kraje. Polscy zawodnicy zdobyli dwa złote medale oraz jeden medal srebrny.

Pragnę podkreślić, że Polskie Zrzeszenie Muay Thai, w uznaniu dla jego osiągnięć, zostało przyjęte do International Federation od Muay Thai Amateur, zrzeszającą sto dziesięć państw ze wszystkich kontynentów. W ciągu pięciu lat działalności zrzeszeniu udało się zbudować dobrze działające struktury oraz osiągnąć wysoki poziom szkoleniowy.

Zarejestrowanie Polskiego Związku Muay Thai z pewnością bardzo przyczyni się do rozwoju tej dyscypliny.

Statut IFMA został nakreślony dla przejrzystości założeń i dbałości o niezależność Muay Thai jako niezależnego sportu i sztuki walki. Do samego końca jasno określa, że status członka może być jednak przyznany tylko narodowym federacjom, które dążą do reprezentowania wyłącznie Muay Thai, a nie innego sportu lub sztuki walki.

W Narodowych Komitetach Olimpijskich, w urzędach rządowych i w krajowych najwyższych władzach sportowych zaistniało nieporozumienie, że kick-boxing i Muay Thai są tym samym lub bardzo podobnym sportem i jako podobne mogą być reprezentowane przez jedną krajową organizację sportową. To nieporozumienie spowodowało trudności w rozwoju Muay Thai.

W celu wyjaśnienia przypominam, że Muay Thai i kick-boxing są traktowane przez międzynarodową wspólnotę sportową jako sporty oddzielne. Ta odrębność jest w sposób oczywisty popierana przez przyznanie oddzielnych statusów członkowskich dla Międzynarodowej Federacji Muay Thai Amatorskiego (IFMA) oraz Międzynarodowej Federacji Kick-boxingu (WAKO) przez GAISF.

Ten ruch w kierunku jasnego rozdziału został podkreślony przez podpisanie Memorandum of Understanding (MOU) między Światową Federacją Kick-boxingu (WAKO), którą GAISF przyjął na członka, i Międzynarodową Federacją Muay Thai Amatorskiego (IFMA) dla zaznaczenia rozdzielności obydwu sportów.

W związku z powyższym proszę o wskazanie, czy Ministerstwo Sportu podjęło decyzję w tej kwestii oraz czy podjęte zostały kroki w celu rejestracji Polskiego Związku Muay Thai jako pełnoprawnego związku sportowego.

Należy podkreślić, że Polskie Zrzeszenie Muay Thai spełnia wszystkie przepisane prawem wymogi dotyczące rejestracji polskiego związku sportowego (ustawa o sporcie kwalifikowanym, Dz.U. 05. 155. 1298).

Łączę wyrazy szacunku
Jarosław Gowin
senator RP


Spis oświadczeń