Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Stanisława Karczewskiego,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestii związanych z opodatkowaniem wyrobów tytoniowych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na przystosowanie architektoniczne placówek edukacyjnych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie klasyfikacji pacjentów w plikach elektronicznych oraz obowiązku wymiany starych deklaracji (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakazu wykonywania zawodu przez pracowników medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ (odpowiedź) i sekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie informacji krajowych struktur pogotowia ratunkowego NSZZ "Solidarność".

 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie środków unijnych, które zostaną przekazane Komisji Europejskiej i Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na potrzeby zakładów kąpielowych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie, środków przeznaczonych na modernizację trasy E7 Warszawa - Radom (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzeń niektórych pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niskich cen uzyskiwanych za owoce oraz braku siły roboczej (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie trudnej sytuacja na Mazowszu w finansowaniu świadczeń zdrowotnych zakładów opieki zdrowotnej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie zmian organizacyjnych w oddziałach wojewódzkich NFZ.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie gmin uzdrowiskowych (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na budowę obiektów sportowych (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie utworzenia placówki BGK w Radomiu (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie odpłatności za szkolenia dla pielęgniarek i położnych (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie utworzenia przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu laboratorium zajmującego się badaniem żywności (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące przewlekłości postępowań sądowych w sprawach o zapłatę za dostarczony towar (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie uruchomienia środków w ramach programów rolnośrodowiskowych przez ARiMR (odpowiedź).