Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Waldemara Jerzego Kraskę,

VI kadencja

  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zmiany świadectwa pracy mianowanego pracownika samorządowego (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarskiej w Siedlcach (odpowiedź).
  • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie art. 25 ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2 ).
  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie pracowników pogotowia ratunkowego (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie muzeum w Treblince (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie inwestycji drogowych w powiecie małkińskim (odpowiedź).
  • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego, pasażerskiego, na trasie Siedlce - Sokołów Podlaski (odpowiedź).

  • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o ratownictwie medycznym (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie listy leków refundowanych (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o ratownictwie medycznym (odpowiedź).