Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Janusza Kubiaka,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie Romualda S.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie obowiązku ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława B.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie kaucji mieszkaniowej kwatery wojskowej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie środków jakie zostały przedsięwzięte dla bezpieczeństwa dzieci na terenie boisk szkolnych (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stacji paliw PKP w Krzyżu Wielkopolskim (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie udziału samorządu terytorialnego w finansowaniu oświetlenia ulic (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie porwania przez wiatr dmuchanego zamku (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie włączenia drogi krajowej S11 do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rozpowszechniania substancji zapachowej w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie Zespołu do spraw Realizacji Rent Odszkodowawczych przyznawanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przekazania wymiarowi sprawiedliwości budynku w Pile (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie pana Antoniego W.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie pana Szczepana P.
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rozporządzenia dotyczącego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej  jakości powietrza (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Marii S.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie odzyskania środków finansowych utraconych przez firmę Lubmor Spółka z o.o. w Trzciance (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie budżetu więziennictwa.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pracowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP w sprawie programu lokalnego TVP 3 (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie odszkodowania za utratę mienia (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie odszkodowania za przymusową pracę w Niemczech (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie polityki kursowej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie modernizacji drogi ekspresowej S-11 (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postulatu utworzenia w Pile sądu okręgowego i prokuratury okręgowej (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Andrzeja K. (odpowiedź).