Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Annę Marię Kurską,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej w sprawie połowów łososia bałtyckiego (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie płatności zwierzęcej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie planowanej budowy żwirowni i wydobywania kopalin w miejscowości Rybaki (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie miasta i gminy Gniew (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie usprawniania odpraw podróżnych na przejściu granicznym Gołdap - Gusiew (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej w sprawie wynagrodzeń pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie " Centrum Medycznego Świętej Katarzyny, spółki z o.o. z siedzibą w Gdyni (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie Związku Byłych Więźniów Politycznych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przeciwdziałaniu dewastacji drzewostanu (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki w sprawie liczby obowiązkowych godzin języka łacińskiego (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie objęcia obszaru Żuław specjalnym programem rządowo-samorządowym umożliwiającym pozyskanie środków finansowych służących do kompleksowego rozwoju tego regionu w latach 2007-2013 (odpowiedź).