Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Ryszarda Antoniego Legutkę,

VI kadencja

  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie uwzględnienia w projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365, postulatu przedstawicieli wydziałów filologii polskiej dotyczącego zapisu art. 8 pkt 5 ustawy (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej KRRiT w sprawie zmiany częstotliwości Programu 2 Polskiego Radia (odpowiedź).
  • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA (odpowiedź).
  • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (odpowiedź).
  • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zmian algorytmu podziału środków UE w latach 2007-2013 (odpowiedź).