Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Bogdana Lisieckiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do Panów w imieniu osób chorych na szpiczaka mnogiego (Myeloma Multiplex), nowotwór złośliwy szpiku. Poważnym problemem dla egzystencji i życia jest brak dostępności do najnowszych leków i terapii, które według autorytetów światowych, a przede wszystkim badań klinicznych, są bardzo skuteczne i potrafią doprowadzić do pełnej remisji nowotworu. Stale pojawiają się nowe i bardzo nowoczesne leki, specyfiki, preparaty, terapie. Możemy powiedzieć, że są to nowe technologie w dziedzinie medycyny. Należy tutaj podkreślić, że są one szybko rejestrowane w Unii Europejskiej, gdyż są niezwykle skuteczne. Są one również rejestrowane w naszym kraju, ale są niedopuszczone do stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na zbyt wysokie koszty ich stosowania. Chodzi tutaj o lek o nazwie Velcade (Bortezomib), który od wielu lat z dużym powodzeniem stosowany jest na świecie i w Unii Europejskiej.

Chorzy mają szanse powrócić do normalnego życia. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego NFZ ciągle stawia nowe przeszkody przed wprowadzeniem leku do leczenia. Ciągłe powoływanie kolejnych rad konsultantów, komisji itp. powoduje, że chorzy nie mogą skorzystać z nowoczesnego leku. Niedopuszczalne jest, aby nieczułość i bezduszność decydowały o ludzkim życiu.

Zwracam się do Pana Ministra i Pana Prezesa z prośbą o pilne i pozytywne załatwienie powyższego problemu.

Z poważaniem
Bogdan Lisiecki


Spis oświadczeń