Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatorów Bogdana Lisieckiego
i Mirosława Adamczaka

Oświadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o transporcie drogowym spowodowała zniknięcie półrocznej winiety za korzystanie z sieci dróg krajowych. Należy podkreślić, że regularne stopniowanie w czasie terminów jest rzeczą niezwykle ważną i istotną dla wielu działających dzisiaj na rynku firm transportowych, dla których jest to poważne obciążenie finansowe. Niejednokrotnie dochodzi do awarii sprzętu, wypadków itp. Transportowcy ponoszą koszty, a siłą rzeczy nie mają przychodów z działalności.

Szanowny Panie Ministrze, z dochodzących do nas sygnałów od transportowców wynika, że zależność między opłatą drogową a jednostką czasu winna być bardziej elastyczna. Ważne jest również podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia półrocznej winiety za korzystanie z sieci dróg krajowych. Liczymy na przychylne rozpatrzenie podnoszonej sprawy w trakcie nowelizowania ustawy.

Z poważaniem
Bogdan Lisiecki
Mirosław Adamczak


Spis oświadczeń