Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Stanisława Kluzy

Zwracam się do pana z zapytaniem w następującej sprawie. Zgodnie z zapewnieniami, Pana resort miał być bardziej przyjazny dla podatników, a postępowanie - mniej sformalizowane. Owe obietnice miał Pan realizować, podnosząc poziom w podległych Panu urzędach oraz wydając stosowne wytyczne. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy tę drugą część Pan wykonuje, niemniej jednak napływają do mnie coraz liczniejsze skargi na podległe Panu urzędy.

Wyróżniający się w tym zakresie jest Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu, który, stosownie do posiadanych przeze mnie informacji, ma niechlubne pierwsze miejsce pod względem opieszałości w załatwianiu spraw, nadmiernego sformalizowania prowadzonych spraw, jak też kompletnego braku zrozumienia dla przedstawianych mu problemów "życia gospodarczego".

Jako przykład mogę podać sprawę, która mnie osobiście zbulwersowała. Urszula Adamska zmarła w 2004 r. Formalności dopełniono, wszczynając między innymi postępowanie w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn. Rozumiem, iż postępowanie podatkowe winno być prowadzone zgodnie z literą prawa, w tym powinny zostać zebrane wszelkie dowody i rozpatrzone wszelkie okoliczności. W tym też kontekście, pomimo osobistego zdania w temacie, mogę przyjąć do wiadomości, że rzadko kiedy urzędy są w stanie zakończyć postępowanie w sześć miesięcy. Ale w przedstawionej Panu sprawie postępowanie trwa już niemal drugi rok. Naczelnik wspomnianego urzędu raz za razem "zbiera" dowody, które de facto może uzyskać z posiadanych przez siebie zbiorów deklaracji i zeznań, a jeżeli nie, to w krótkim czasie mógł je uzyskać od innych organów administracji rządowej. Tymczasem postępowanie trwa niemal drugi rok i ani razu nie zostało prawidłowo przedłużone, stosownie do treści art. 140, w związku z art. 139 ustawy - Ordynacja podatkowa. Nadmienię też, iż przez długotrwałe i przewlekłe postępowanie podatnicy narażeni są na realne straty w postaci przymusu ponoszenia danin i opłat związanych z majątkiem spadkodawcy, a jednocześnie nie są w stanie majątkiem tym dysponować. Z posiadanej przeze mnie dokumentacji wynika też, iż organ podatkowy nie odnosi się do składanych pism i wniosków dowodowych ani nie odpowiada na ponaglenia ze strony podatników.

Moim zdaniem sytuacja taka nie powinna w ogóle mieć miejsca w Pana resorcie. Co więcej, w dobie, gdy Polska ma na swoim koncie niechlubny rekord pod względem liczby spraw kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości, takie zdarzenia nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ponadto z posiadanej przeze mnie informacji wynika, że nie jest to sprawa jednostkowa, w związku z czym niniejsze pismo stało się konieczne.

Dlatego też zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i o poinformowanie mnie o podjętych krokach, o ile uzna Pan takie za stosowne.

Andrzej Person
senator RP


Spis oświadczeń