Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Persona,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie prośby Ewy K. o przyznanie na rzecz małoletniego syna świadczenia specjalnego (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie zabytkowego budynku dworca kolejowego wraz z przyległym parkiem w Aleksandrowie Kujawskim (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie małoletniego Artura K. (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wstrzymania wdrażania programu Natura 2000 (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie stanu technicznego stopnia wodnego we Włocławku (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie pani Danuty O.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa ZUS (odpowiedź) w sprawie pani Ewy K.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie pana Jana K. (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zapory we Włocławku (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wniosku o dotację złożonego przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Włocławku (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące dochodzenia w sprawie o wyłudzenie znacznych środków finansowych (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wstrzymania działalności gospodarczej firmy Chrisko Staal International (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zapory nieszawskiej (odpowiedź).