Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mija dziesięć lat funkcjonowania urzędu rzecznika ubezpieczonych. Urząd zajmuje się ochroną praw ubezpieczonych poprzez działania interwencyjne, edukacyjno-informacyjne i współudział w tworzeniu prawa ubezpieczeniowego.

W ubiegłym tygodniu, 9 listopada bieżącego roku, odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca ten etap prac urzędu pod kątem ochrony praw konsumenckich. Mam nadzieję, że nie wykroczę poza przyjęte obyczaje, jeśli w imieniu państwa senatorów tą drogą podziękuję panu rzecznikowi ubezpieczonych i wszystkim pracownikom urzędu za ich ważną społecznie pracę. Dziękuję. (Oklaski)


Spis oświadczeń