Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W poniedziałek, 19 grudnia, miałam zaszczyt otwierać w Sankt Petersburgu wystawę "Drogi do wolności". Mam tu plakat z tej wystawy. Wystawa została powitana przez bardzo liczne grono osób: i widzów rosyjskich, i osób z Polonii, i liczne media. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń