Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci z powodu katastrofy budowlanej w Katowicach. Jednoczymy się w bólu z osobami poszkodowanymi, z rodzinami ofiar śmiertelnych tego wypadku.

W trakcie telewizyjnych i radiowych połączeń z miejscem wypadku powtarzało się pytanie, jak na przebiegu tych dramatycznych wydarzeń zaważyła niska temperatura. A niska temperatura, choć typowa o tej porze roku dla naszego klimatu, nawet bez wielkich katastrof przyczynia się do wielu ofiar ludzkich, najczęściej wśród bezdomnych.

Chciałabym zaapelować do wszystkich instytucji właściwych do podjęcia stosownych decyzji, by na okres mrozów zawiesić szczególne wymagania co do pomieszczeń udostępnianych bezdomnym, by ci, którzy starają się pomóc osobom zagrożonym zamarznięciem, nie musieli obawiać się odpowiedzialności karnej. W warunkach kryzysowych nie powinniśmy godzić się na to, by spełnienie bądź niespełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych decydowało o udostępnieniu ogrzewanych pomieszczeń osobom bezdomnym, by żądano, aby osoby te całą noc siedziały na krzesełku, bo to jest zgodnie z przepisami, i nie mogły się położyć na podłodze, bo to grozi sankcjami karnymi tym, którzy zachowali się po ludzku, udostępniając im pomieszczenia.

I druga kwestia: podjęliśmy dziś dramatyczną decyzję. Aby zapewnić środki na ratownictwo medyczne, zostały zużyte środki, które miały dać szansę ratowania zdrowia również osób bezdomnych. Te środki w poprzednich latach nie zostały wykorzystane - jak sądzę, z powodu niewiedzy, nierozpowszechnienia informacji, iż są na to pieniądze. Znam przypadki bardzo dramatyczne, gdy odmawiano pomocy medycznej osobom bezdomnym. Znam też przypadek kobiety z martwą ciążą: kobiety tej nie przyjęto w kilku szpitalach, przyjęto ją dopiero wtedy, kiedy pracownik stowarzyszenia wspomagającego osoby bezdomne zażądał od lekarzy zaświadczenia, że jest zdrowa i może wyjść ze szpitala.

W tej sytuacji zwracam się do władz wykonawczych, by informacja o środkach na wymieniony cel - które przecież nie zostały wykorzystane w całości i których część może być na to spożytkowana - oraz informacja, że te działania medyczne będą refundowane, była znana w placówkach medycznych, tak by osoby bezdomne nie były pozbawione opieki medycznej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


Spis oświadczeń