Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnęłabym poinformować Wysoką Izbę, że w dniach 18 i 19 maja bieżącego roku w Sztokholmie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Rodziny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Posiedzenie poświęcone było prawom dziecka, problemom dotyczącym dzieci w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i patologii społecznych, a w szczególności przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W drugim dniu obrad nasze posiedzenie zaszczyciła swą obecnością Sylwia, królowa Szwecji. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń