Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałabym poinformować o tym, że w dniach 19-20 czerwca bieżącego roku w Sofii odbyła się druga międzynarodowa konferencja parlamentarzystek z całego świata w sprawie ochrony praw dzieci i młodzieży.

W trakcie prac nad rezolucją włączono do jej zapisów ochronę życia dzieci, bez której trudno egzekwować jakiekolwiek inne prawa, a także szczególną ochronę przed pedopornografią w mediach, ze szczególnym wskazaniem internetu jako szczególnie groźnego medium, szeroko dostępnego i takiego, którego treści rozpowszechniane są w niezwykle szybki sposób.

Treść rezolucji przekażę do akt Senatu po rozesłaniu poprawionej wersji. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń