Spis oświadczeń


Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza swą strategią doprowadzić do oszczędności w wysokości 1 miliarda zł rocznie w kieszeniach mieszkańców naszego kraju, co ma wyniknąć z poprawy konkurencyjności, związanej z przyjętą strategią. To jest oczywiście dobra wiadomość. Niemniej przyjęcie, wdrożenie w życie tej strategii może zaowocować także skutkami społecznymi w postaci zwolnień od pięciu do dziesięciu tysięcy pracowników w TP SA. To jest problem społeczny, ale także ekonomiczny dla państwa, albowiem to oznacza koszty związane z bezrobociem, czyli wydatki z Funduszu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych, wydatki z pomocy społecznej.

Stąd wydaje mi się ważne, by przy podejmowaniu decyzji strategicznych rozważać również i te koszty i może spróbować znaleźć rozwiązanie, które nie spowoduje tak drastycznych skutków. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń