Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W lipcu bieżącego roku opublikowany został raport w sprawie pozyskiwania do transplantacji narządów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong w Chinach. Raport przygotowali Kanadyjczycy: David Matas, prawnik, i David Kilgour, były parlamentarzysta i sekretarz stanu do spraw Azji i Pacyfiku. Tekst raportu pozwoliłam sobie skierować do państwa skrytek. Przekazuję go także panu marszałkowi.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Dziękuję bardzo, Pani Senator...)

(Senator Piotr Andrzejewski: Teraz ja.)

Kilka miesięcy temu...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Jeszcze chwila, Panie Senatorze.)

...w Warszawie odbyła się wystawa fotograficzna prezentująca między innymi pocięte w celach transplantacyjnych ciała Czeczeńców, porywanych dla zysku ze sprzedaży organów. Uważam, że nie powinniśmy patrzeć spokojnie na tak drastyczne łamanie praw człowieka. Dziękuję.


Spis oświadczeń