Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Szkoda, że tak niewielu senatorów już zostało.

Chciałabym poinformować, że w dniach 11-13 maja w Warszawie odbędzie się IV Światowy Kongres Rodzin. Historia kongresów jest taka, że najpierw, w 1997 r. odbył się kongres w Pradze, w 1999 r. - w Genewie, w 2004 r. - w Meksyku. Kongres będzie się zajmował problemami rozwoju rodziny, problemami socjalnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi. Jest to wielkie wydarzenie. Będzie około trzech tysięcy osób z całego świata. Temu kongresowi będzie towarzyszyć organizowana przez nasz parlament konferencja, rozpoczynająca się w sobotę o godzinie 9.00, na którą zapraszamy przedstawicieli parlamentów innych krajów, przybyłych na kongres. Konferencja będzie poświęcona rozwojowi rodziny i działaniom legislacyjnym związanym z jej potrzebami, ze wspieraniem rozwoju rodzin. Dziękuję bardzo.


Spis oświadczeń