Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Kazimierza Wiatra,

VI kadencja

  • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie ustawy o zamówieniach publicznych.