Senatorowie

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

O zespole

  Skład
  Obsługa

Działalność

  Debata: międzynarodowy handel energią - sposób na konkurencyjny rynek
  Notatka z posiedzenia Zespołu na temat nowego prawa energetycznego
  Notatka z konferencji pt. Polska elektroenergetyka - realia, problemy, dylematy
  Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energetyki
  w siedzibie Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.
  Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energetyki
  z udziałem Wiceministra Gospodarki Krzysztofa Tchórzewskiego.
  Notatka ze spotkania Parlamentarnego Zespołu Energetyki
  z delegacją francuskich senatorów wchodzących w skład grupy
  ds. informacji na temat bezpieczeństwa zapotrzebowania Francji
  w energię elektryczną
  Krótko o innych wydarzeniach