2010 Rok Demokracji Lokalnej

Projekt edukacyjny "Społeczeństwo demokratyczne"

Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu zrealizował w woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 2009/2010, projekt edukacyjny "Społeczeństwo demokratyczne". Do jego realizacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyznaczyło 5 szkół: XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące w Koninie i Zespół Szkół w Opalenicy.

Projekt zakończył się 11 czerwca 2010 r., w siedzibie Senatu debatą "Funkcje instytucji publicznych w budowie społeczeństwa demokratycznego. Propozycje zmian", którą prowadził wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz lokalnych samorządów, które wspomagały szkoły finansowo. Podczas debaty zostały zgłoszone propozycje zmian funkcjonowania samorządów. Zebrane wnioski młodzież przekazała wicemarszałkowi M. Ziółkowskiemu.

Zadaniem młodzieży uczestniczącej w projekcie było także przygotowanie reportażu o pracy: radnego/burmistrza/senatora/starosty/sekretarza gminy/wójta. Komisja konkursowa za najlepszą pracę uznała reportaż o pracy posła Jakuba Rutnickiego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.