Ostatnia zmiana pliku: 1 marca 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 800 do 849

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

849

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

49 kB

74

849A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

27 kB

74

848

2004-11-25

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

0,2 MB

74

848A

2004-12-09

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

34 kB

74

848Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

78 kB

74

847

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

68 kB

73

847A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

25 kB

73

847B

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

25 kB

73

847Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

46 kB

73

846

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

36 kB

73

846A

2004-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

30 kB

73

845

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

57 kB

73

845A

2004-11-30

Sprawozdania Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

25 kB

73

844

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

50 kB

73

844A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

25 kB

73

844Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

38 kB

73

843

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

93 kB

73

843A

2004-12-01

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

30 kB

73

842

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

44 kB

73

842A

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

73

841

2004-11-25

Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

87 kB

73

841A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności ustawie o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

27 kB

73

840

2004-11-25

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

26 kB

73

840S

2004-12-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

37 kB

73

840X

2004-12-02

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

73 kB

73

839

2004-11-19

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

0,1 MB

74

839A

2004-12-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

45 kB

74

839Z

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

57 kB

74

838

2004-11-19

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

36 kB

74

838A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

28 kB

74

838b

2004-12-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Międzynarodowych i Polonijnych o ustawie o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

34 kB

74

837

2004-11-19

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

89 kB

73

837A

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

44 kB

73

837Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

71 B

73

836

2004-11-19

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

63 kB

73

836A

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

25 kB

73

836Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

39 kB

73

835

2004-11-19

Ustawa o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego.

60kB

73

835A

2004.11.26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

35 kB

73

835Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

50 kB

73

834

2004-11-19

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

96kB

73

834A

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

30 kB

73

834B

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

29 kB

73

834C

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

30 kB

73

834Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji: Polityki Społecznej i Zdrowia, Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

85 kB

73

833

2004-11-18

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

31 kB

77

833S

2005-02-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

0,2 MB

77

833X

2005-02-24

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

81 kB

 

832

2004-11-18

Ustawa o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

28 kB

73

832A

2004-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

33 kB

73

832B

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

25 kB

73

831

2004-11-18

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

29 kB

74

831A

2004-12-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

33 kB

74

831B

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

34 kB

74

830

2004-11-18

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw

44 kB

74

830A

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw

29 kB

74

829

2004-11-18

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 52 kB

73

829A

2004.11.26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 33 kB

73

829B

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

26 kB

73

828

2004-11-16

Projekt uchwały w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie.

25 kB

 

828W

2005-01-03

Wycofanie wniosków uchwały w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie, zawartego w druku senackim nr 828.

23 kB

 

827

2004-11-05

Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

56 kB

73

827A

2004-11-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

36 kB

73

827Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

55 B

73

826

2004-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

0,26 MB

72

826A

2004-11-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

36 kB

72

826Z

2004-11-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

54 kB

72

825

2004-11-05

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

0,1 MB

73

825A

2004-11-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

55 kB

73

825B

2004-11-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

55 kB

73

825Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawienie wniosków) o ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

98 kB

73

824

2004-11-05

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

37 kB

73

824A

2004-11-24

sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

34 kB

73

823

2004-11-05

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

35 kB

73

823A

2004-12-01

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

32 kB

73

822

2004-11-05

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

0,1 MB

73

822A

2004-11-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

28 kB

73

821

2004-11-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

29 kB

72

820

2004-10-28

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

26 kB

72

819

2004-10-25

Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

32 kB

72

819A

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

23 kB

72

819B

2004.11.05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

35 kB

72

818

2004-10-25

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

31 kB

72

818A

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia
26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

28 kB

72

818B

2004-11-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

37 kB

72

817

2004-10-25

Ustawa o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

36 kB

72

817A

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

27 kB

72

817B

2004.11.05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

37 kB

72

816

2004-10-25

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

64 kB

72

816A

2004-11-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

32 kB

72

816Z

2004-11-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

33 kB

72

815

2004-10-25

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

92 kB

72

815A

2004-11-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

36 kB

72

815Z

2004-11-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

99 kB

72

814

2004-10-25

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

33 kB

71

814A

2004-10-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

26 kB

71

813

2004-10-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0,14 MB

71

813A

2004-10-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

27 kB

71

813Z

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

65 kB

71

812

2004-10-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,12 MB

71

812A

2004-10-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

71

812Z

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,1 MB

71

811

2004-10-15

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

29 kB

 

811W

2004-11-04

Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

24 kB

 

810

2004-10-11

Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

28 kB

71

810A

2004-10-14

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

29 kB

71

810B

2004-10-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

33 kB

71

809

2004-10-11

Ustawa o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

0,50 MB

71

809A

2004-10-15

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

37 kB

71

809Z

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

44 kB

71

808

2004-10-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

28 kB

71

808A

2004-10-14

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

28 kB

71

808B

2004-10-26

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

34 kB

71

807

2004-10-11

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

37 kB

71

807A

2004-10-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

35 kB

71

807Z

2004-11-03

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

48 kB

71

806

2004-10-05

Projekt ustawy w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

36 kB

72
74

806S

2004-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 806)

33 kB

72
74

806X

2004-12-03

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

60 kB

74

805

2004-09-30

Projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

50 kB

 

805S

2005-02-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

86 kB

 

804

2004-09-30

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska

31 kB

69

803

2004-09-30

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

32 kB

69

802S

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w sprawie 65. rocznicy utworzenia państwa podziemnego

39 kB

69

802

2004-09-28

Projekt uchwały w sprawie 65. rocznicy utworzenia państwa podziemnego

27 kB

69

801

2004-09-24

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego.

81 kB

70

801A

2004-10-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego

41 kB

70

801B

2004-10-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego

36 kB

70

801Z

2004-10-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego

0,18 MB

70

800

2004-09-24

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

35 kB

70

800A

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

27 kB

70

800B

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

27 kB

70