Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Mirosławę Nykiel,

VI kadencja

 

·        37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie nierównego traktowania osób niepełnosprawnych będących członkami spółdzielni socjalnych.

·        32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ujednolicenia wykładni rozliczania środków z funduszy strukturalnych (odpowiedź).

·        30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie niejasności procedur sprawozdawczych, jakie dotyczą Europejskiego Funduszu Społecznego (odpowiedź).

·        30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie nierównego traktowania ubiegających się o granty z programu Interreg III A (odpowiedź).

·        27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie interpretacji rozliczenia środków z funduszy strukturalnych (odpowiedź).

·        27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie wsparcia przedsiębiorczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

·        24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (odpowiedź).

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu rozpatrywania skarg i zażaleń na organy sądowe (odpowiedź).

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej (odpowiedź, odpowiedź 2).

·        21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania darów dla osób korzystających z pomocy społecznej (odpowiedź).

·        19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie dystrybucji środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz i w środowisku osób niepełnosprawnych uprawnionych do organizowania turnusów (odpowiedź).

·        19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie informacji na temat stanu prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym i innych uprawnieniach przysługujących osobom, które przymusowo wcielono do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (odpowiedź).

·        18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie przyznania pomocy finansowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (odpowiedź).

·        17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na atopowe zapalenie skóry (odpowiedź).

·        17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie rekultywacji wypełnionej odpadami części Centralnego Składowiska Odpadów wraz z rekultywacją skażonych terenów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w Likwidacji (odpowiedź).

·        17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie placówki zamiejscowej BT FGŚP w Bielsku-Białej (odpowiedź).

·        15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o kombatantach (odpowiedź).

·        14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego sprzeciwu wobec zaproponowanego dla województwa śląskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podziału unijnej pomocy na lata 2007 - 2013 (odpowiedź).

·        14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwrotu części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejami opałowymi powierzchni bytowych (odpowiedź).

·        14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy  i polityki społecznej (odpowie) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie dodatkowych środków, które można przeznaczyć na walkę z chorobą alkoholową.

·        14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie zmiany systemu zarządzania zagospodarowaniem odpadami poprzez dokonanie zmian ustawowych (odpowiedź).

·        10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie akcji ZEM Celma SA w Cieszynie (odpowiedź, odpowiedź 2).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie protestu pracowników firmy K-Tel (odpowiedź).

·        8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przyspieszenia procedur prowadzących do wypłacenia pomocy finansowej dla rodzin ofiar katastrofy budowlanej w Katowicach (odpowiedź).

·        7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie prawa własności Bielskiego Klubu Sportowego (odpowiedź).

·        5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o finansach publicznych (odpowiedź).

·        3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji byłej KWK "Czeczott", obecnie KWK "Piast" Ruch II, w Woli w gminie Miedźna (odpowiedź).