Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Stanisława Piotrowicza,

VI kadencja

  • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad finansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom nieubezpieczonym (odpowiedź).
  • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i finansów (odpowiedź) w sprawie finansowej rekompensaty dla posiadaczy książeczek oszczędnościowych założonych przed rokiem 1989.
  • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego na wniosek podatników (odpowiedź