Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Rafała Józefa Ślusarza,

VI kadencja

 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie możliwości dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w biurach poselsko-senatorskich (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) i szefa CBA w sprawie korupcji w środowisku medycznym.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w służbie zdrowia (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dolnośląskiej służby zdrowia.
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pomp infuzyjnych firmy Kwapisz (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia z prośbą o interwencję w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie transportu kolejowego w Kotlinie Jeleniogórskiej (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie poprawy niekorzystnej sytuacji i zrównoważenia układu komunikacyjnego po obu stronach Odry (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie protestów pracowników służby zdrowia (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) i ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie służby zdrowia.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie czasowych emigrantów zarobkowych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do senatorów w sprawie Serbołużyczan.