Ostatnia zmiana pliku: 19.02.2003 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 150 do 199

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

199

2002-07-29

Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

94 kB

23

199A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskiem mniejszości Komisji) o ustawie o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

94 kB

23

199B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

73 kB

23

199Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

97 kB

23

198

2002-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,17 MB

23

198A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości Komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

79 kB

23

198B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości Komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

98 kB

23

198C

2002-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

99 kB

23

198Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,15 MB

23

197

2002-07-29

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

74 kB

23

197A

2002-07-30

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

72 kB

23

197B

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

73 kB

23

196

2002-07-29

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0,19 MB

23

196A

2002-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

90 kB

23

196Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0,14 MB

23

195

2002-07-26

Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0,34 MB

23

195A

2002-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0,10 MB

23

195Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0,12 MB

23

194

2002-07-26

Ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych

0,14 MB

23

194A

2002-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

71 kB

23

194Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

0,13 MB

23

193

2002-07-26

Ustawa o produktach biobójczych

0,19 MB

23

193A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o produktach biobójczych

81 kB

23

193B

2002-08-02

Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o produktach biobójczych

74 kB

23

192

2002-07-26

Ustawa o systemie oceny zgodności

0,19 MB

23

192A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o systemie oceny zgodności

87 kB

23

192B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o systemie oceny zgodności

89 kB

23

192Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie oceny zgodności

0,13 MB

23

191

2002-07-26

Ustawa o normalizacji

0,13 MB

23

191A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o normalizacji

83 kB

23

191Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o normalizacji

0,12 MB

23

190

2002-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

86 kB

23

190A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

72 kB

23

190B

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

73 kB

23

190Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

93 kB

23

189

2002-07-26

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,4 MB

23

189A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

90 kB

23

189Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,11 MB

23

188

2002-07-26

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

0,12 MB

23

188A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

88 kB

23

188B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

97 kB

23

188Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

0,11 MB

23

187

2002-07-29

Ustawa o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

0,10 MB

23

187A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

72 kB

23

187B

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

73 kB

23

187Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

83 kB

23

186

2002-07-25

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej

75 kB

 

186A

2002-07-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej

72 kB

 

185

2002-07-25

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

0,12 MB

23

185A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

82 kB

23

185B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

82 kB

23

185Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

0,10 MB

23

184

2002-07-25

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

74 kB

23

184A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

74 kB

23

184B

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

75 kB

23

183

2002-07-25

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową

75 kB

23

183A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową

75 kB

23

183B

2002-08-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową

76 kB

23

182

2002-07-19

Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

0,16 MB

29

182S

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk nr 182)

4,87 MB

29

182X

2002-12-13

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk nr 182 S)

0,17 MB

31

181

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

80 kB

22

181A

2002-07-23

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

72 kB

22

180

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

0,11 MB

23

180A

2002-07-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

72 kB

23

180B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

83 kB

23

180Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

0,11 MB

23

179

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza

90 kB

23

179A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza

86 kB

23

179Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza

0,15 MB

23

178

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

0,21 MB

23

178A

2002-07-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

86 kB

23

178B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

89 kB

23

178Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

0,15 MB

23

177

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

89 kB

23

177A

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

80 kB

23

176

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw

81 kB

22

176A

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,11 MB

22

176Z

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,21 MB

22

175

2002-07-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

0,1 MB

32, 33

175S

2002-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 175)

0,15 MB

32, 33

175X

2003-02-19

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 175 S)

28 kB

 

174

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

81 kB

22

174A

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

73 kB

22

174Z

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

0,10 MB

22

173

2002-07-19

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

0,14 MB

23

173A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną

73 kB

23

172

2002-07-19

Ustawa o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

79 kB

23

172A

2002-07-30

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

71 kB

23

171

2002-07-18

Projekt ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

84 kB

26

171S

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (druk nr 171)

0,6 MB

26

170

2002-07-18

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

79 kB

 

169

2002-07-18

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

86 kB

22

169A

2002-07-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

80 kB

22

169Z

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

0,14 MB

22

168

2002-07-18

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

0,10 MB

23

168A

2002-07-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych

74 kB

23

168B

2002-07-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych

72 kB

23

168Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych

84 kB

23

167

2002-07-18

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

0,12 MB

23

167A

2002-07-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

97 kB

23

167Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

0,14 MB

23

166

2002-07-05

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

83 kB

21

166A

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

81 kB

21

165

2002-07-05

Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

83 kB

22

165A

2002-07-17

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

83 kB

22

165B

2002-07-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

82 kB

22

164

2002-07-05

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,13 MB

21

164A

2002-07-11

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw

97 kB

21

164Z

2002-07-17

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw

97 kB

21

163

2002-07-05

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

0,18 MB

22

163A

2002-07-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych

22

162

2002-07-05

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

0,17 mb

21

162A

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

84 kB

21

162Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

0,12MB

21

161

2002-07-05

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,24 MB

21

161A

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

95 kB

21

161Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,14 MB

21

160

2002-07-05

Ustawa o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

0,15 MB

21

160A

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

91 kB

21

160Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

0.94 kM

21

159

2002-07-05

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

91 kB

21

159A

2002-07-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

84 kB

21

159B

2002-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

84 kB

21

158

2002-06-28

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

0,12 MB

 

158S

2002-07-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 158)

0,11 MB

 

158X

2002-09-13

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 158 S)

0,12 MB

 

157

2002-06-24

Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

84 kB

21

157A

2002-07-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

89 kB

21

157B

2002-07-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

85 kB

21

156

2002-06-24

Ustawa o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu

83 kB

21

156A

2002-07-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu

85 kB

21

156B

2002-07-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu

83 kB

21

155

2002-06-24

Ustawa Prawo dewizowe

0,19 MB

21

155A

2002-07-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Prawo dewizowe

81 kB

21

155B

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie - Prawo dewizowe

87 kB

21

155Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo dewizowe

0,11 MB

21

154

2002-06-24

Ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

0,14 MB

21

154A

2002-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

80 kB

21

154B

2002-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

86 kB

21

154Z

2002-07-17

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

0,12 MB

21

153

2002-06-24

Ustawa stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

0,16 MB

21

153A

2002-07-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

88 kB

21

153B

2002-07-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

91 kB

21

153Z

2002-07-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

0,12 MB

21

152

2002-06-24

Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

0,18 MB

21

152A

2002-07-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

84 kB

21

152B

2002-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

83 kB

21

152Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

85 kB

21

151

2002-06-24

Ustawa o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,14 MB

21

151A

2002-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

83 kB

21

151B

2002-07-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

83 kB

21

151Z

2002-07-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

85 kB

21

150

2002-06-24

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

0,11 MB

21

150A

2002-07-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

82 kB

21

150B

2002-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

82 kB

21

150Z

2002-07-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

0,14 MB

21