Rok Gen. Wł. Andersa

Uroczystości w Drohiczynie

5 maja 2007 r. w Drohiczynie uroczyście zainagurowano polskie obchody Roku Generała Władysława Andersa. Senat RP ogłosił rok 2007 rokiem generała, by przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków postać dowódcy Polskich Sił Zbrojnych.

W inauguracji wzięli udział m.in. wdowa po generale Irena Anders, wicemarszałek Krzysztof Putra, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego senator Piotr Ł.J. Andrzejewski

Uroczystości rozpoczął Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz msza święta w drohiczyńskiej katedrze pod przewodnictwem bp. drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

"Przyszedł czas, byśmy tej postaci, która dała świadectwo, jak należy walczyć i żyć dla Polski, przywrócili należyte miejsce w historii" - mówił podczas uroczystości senator P.Ł.J. Andrzejewski.

Witając przybyłych gości, ordynariusz drohiczyński bp A. Dydycz wyraził nadzieję, że wartości reprezentowane przez gen. W. Andresa i jego żołnierzy staną się mocnym tworzywem osobowości nowych pokoleń Polaków.

Wieczorem odbył się koncert galowy "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże wielki na Niebie, zapomnij o mnie - Naród polski w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi". W widowisku słowno-muzycznym wystąpili znani artyści, m.in. Natalia Kukulska, Natalia Niemen, zespół Brathanki, Krzysztof Kiljański, Witold Pyrkosz. Wystąpiły też zespoły polonijne z Litwy, Łotwy i Ukrainy, Białorusi, Rosji, m.in. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna", Zespół Mandolinistów "Leśne Kwiaty" z Drohobycza, "Grodzieńskie słowiki" z Grodna. Honorowy patronat nad koncertem objął ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Widowisko wyreżyserował Grzegorz Sadurski, producentem wykonawczym był Piotr Szarek - twórcy koncertu Telewizji Polskiej z Watykanu. Wieczór poprowadzili Agata Konarska i Jan Kasprzyk.

Przed rozpoczęciem koncertu senator P.Ł.J. Andrzejewski ogłosil Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Generale Władysławie Andersie i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Na miejsce uroczystości wybrano Drohiczyn, ponieważ symbolizuje on kresowość, z jej zróżnicowaniem narodowościowym i kulturowym, a także ze względu na bogatą historię tej miejscowości. Uroczystości mają służyć także promocji polskich artystów ze Wschodu. To także inauguracja, wspólnie z biskupem drohiczyńskim A. Dydyczem, tworzenia Narodowego Muzeum Kultury Kresów, aby to wspaniałe dziedzictwo duchowe i materialne, które Polskę stanowi, ocalić od zapomnienia. W opinii organizatorów, to wydarzenie może uświadomić nie tylko nam, Polakom, ale i naszym sąsiadom - Litwinom, Białorusinom, Ukraińcom, jak ważne jest wspólne dbanie o dorobek przeszłych pokoleń dla przyszłych pokoleń.

Koncert zapoczątkował także cykl imprez pod hasłem "Kultura nie zna granic" promujących polską kulturę i artystów tworzących poza krajem.