Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Jerzego Kaweckiego,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie represjonowanych w PRL oficerów WP (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące osób odpowiedzialnych za zwalczanie w PRL demokratycznej opozycji solidarnościowo-niepodległościowej (odpowiedź)
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie obraźliwych wypowiedzi Lecha Wałęsy o prezydencie RP (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie korupcji w wymiarze sprawiedliwości (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Henryka J.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie prokuratora Krzysztofa W.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie afery korupcyjnej w gdańskich organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Wyszkowie (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie informacji zawartych w publikacji w "Tygodniku Siedleckim" (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji podanych w "Teleexpresie" (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie śmierci osoby zatrzymanej na Komisariacie Policji w Zgorzelcu (odpowiedź).