Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Pawła Michalaka,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie prawa pracy w wypadku nauczycieli akademickich (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw Zagranicznych w sprawie konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów finansów (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Przedsiębiorstwa Handlowego Barbara i Igor Burdziej Spółki komandytowej w Koszalinie.
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie, oddział w Koszalinie, nr ZPP-4408-292/02 z dnia 27 listopada 2002 r.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie miejscowości Sławka w sołectwie Łęgi (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pani Elżbiety B. (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prac nad dokumentami programowymi dla inicjatywy wspólnotowej INTERREG IV A 2007-2013 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ustalenia obecnego bytu prawnego miejscowości Sławka w sołectwie Łęgi na terenie gminy Połczyn-Zdrój w województwie zachodniopomorskim (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie rekompensat za niewolniczą pracę w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w gminie Mielno (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nowelizacji z 16 listopada 2006 r. ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki (odpowiedź) w sprawie pana Jarosława K.
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie połączenia krajowego Koszalin - Warszawa (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny tej jakości (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania sądowego prowadzonego w związku z oddaną w dzierżawę działką gruntową (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania oznaczonego sygnaturą 2 Ds. 1004/05.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie sytuacji przedsiębiorstwa "Metron" Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Spółki z o.o. w Toruniu (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy 1NS 706/96 z Sądu Rejonowego w Koszalinie (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Jana K (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie państwa Małgorzaty i Igora N. (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uprawnień honorowych dawców krwi (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie podręcznika "Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie" (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie likwidacji zasiłków przedemerytalnych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra ochrony środowiska w sprawie umorzenia kredytów w kwocie około 200 milionów zł na rok 2006.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie dostępności ziemi z zasobu Skarbu Państwa, będącej w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie wyłączenia dróg krajowych w miastach na prawach powiatu z możliwości finansowania ich z Krajowego Funduszu Drogowego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o odpadach (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie centrum pierwszej sprzedaży ryb w Darłowie (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie poziomu nauczania języków obcych.
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Koszalinie (odpowiedź)