Cykl posiedzeń seminaryjnych o tematyce wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych

  • 7.11.2006 r. - posiedzenie seminaryjne "Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych"

  • 21.11.2006 r. - posiedzenie seminaryjne "Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie"
  • 21.11.2006 r. - program posiedzenia i prelegenci (w językach polskim i angielskim)


  • 1.12.2006 r. - konferencja "Wyrównywanie szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski"

  • 1.12.2006 r. - program konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Senatu "Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski"

  • 1.12.2006 r. - Postulaty zgłoszone w dyskusji panelowej na konferencji "Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski"

  • Brytyjska ustawa o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (pdf - 1,2 MB)