Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jarosława Mariana Chmielewskiego,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra skarbu w sprawie aktywów telekomunikacyjnych będących pod kontrolą KGHM (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie projektu systemu Polskich Czeków Turystycznych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie utworzenia podstrefy ekonomicznej na Opolszczyźnie w ramach WSSE(odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa finansowego (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie Walcowni Rur Andrzej Spółka z o.o.
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie zmian regulacyjnych wprowadzanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów skierowane do premiera i ministra skarbu w sprawie rynku telekomunikacyjnego (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Walcowni Rur Andrzej sp. z o.o. (WRA) z siedzibą w Zawadzkiem (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra transportu w sprawie odcinków autostrady A4: odcinku A Zgorzelec - Wykroty i odcinku B Wykroty - Krzyżowa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie naruszenia zasad w ramach ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie sytuacji przedsiębiorstwa "Metron" Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Spółki z o.o. w Toruniu (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie podziału środków unijnych.
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera, do ministra skarbu państwa oraz do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie prywatyzacji zakładów chemicznych - Tarnów i Kędzierzyn (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie "Programu dla elektroenergetyki"(odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie, w imieniu własnym i innych senatorów, skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź) i gospodarki (odpowiedź) w sprawie wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.