Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Kosmę Tadeusza Złotowskiego,

VI kadencja

  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przetargu 9/CMT/06/JG na kamizelki kuloodporne (odpowiedź).
  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: transportu (odpowiedź) i rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie budowy drogi S5 Nowe Marzy - Gniezno przez Bydgoszcz i Żnin.
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie IKS "Solino" (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie powołania sądu apelacyjnego i prokuratury apelacyjnej na Kujawach i Pomorzu (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów leczonych przez Poradnię Transplantologiczną Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (odpowiedź, odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (odpowiedź).