Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 8.05.2009 r.

31. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

20, 21 i 22 kwietnia 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 1510, do druku 1510, 1737, 1737-A
druki senackie nr 523, 523A, 523B, 523Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr druki sejmowe nr 15131757
druki senackie nr 517, 517A, 517B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe. - projekt pilny. Senat w dniu 20 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe 1773, 1841, 1841A
druki senackie nr 528, 528A, 528Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (45) do ustawy.
druki sejmowe nr 1627, 1834, do druku 1834, 1834A
druki senackie nr 526, 526A, 526Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 1136, do druku 1136, 1751, 1751-A
druki senackie nr 522, 522A, 522B, 522Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 1717, 1805
druki senackie nr 520, 520A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1589, 1781, 1781-A
druki senackie nr 521, 521A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1621, 17981798A
druki senackie nr 524, 524A, 524Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 15411762
druki senackie nr 518, 518A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego". Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1688, 17441744A
druki senackie nr 527, 527A, 527B, 527Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1774, 1820, 1820A
druki senackie nr 525, 525A, 525Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 15911761
druki senackie nr 519, 519A, 518B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
uchwała
druki sejmowe nr 1862, 1866
druki senackie nr 532, 532A, 532B, 532Z
opinia, opinia 2
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
druki senackie nr 369, 369S Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
uchwała
druki senackie nr 403, 403S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
uchwała
druki senackie nr 401, 401S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 445, 445S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Podczas debaty w dniu 22 kwietnia 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 363, 363S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901-1989).
uchwała
druki senackie nr 496, 496O
więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki. Senat w dniu 21 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
uchwała
druki senackie nr 435, 435O
więcej informacji o punkcie

 

21.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 165, 165S, 165X
uchwała
więcej informacji o punkcie
W trakcie trzeciego czytania projektu ustawy Senat wprowadził do niego poprawkę. W związku z powyższym Marszałek Senatu zwrócił do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o wyrażenie opinii o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

 

22

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 351, 351S, 351X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

23.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 535
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.