Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Ryszarda Józefa Góreckiego,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie rozpatrzenia wariantu budowy drogi Via Baltica przez wschodnią część Mazur.
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie utworzenia przejścia granicznego Perły - Kryłowo (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane w imieniu grupy senatorów do ministra kultury w sprawie kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krośnie koło Ornety (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie interpretacji art. 28 ustawy z dnia 28 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przesunięcia części środków finansowych, przeznaczonych na rozwój województw Polski wschodniej, do województw organizujących EURO 2012 (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie waloryzacji rent i emerytur (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie niszczenia dróg powiatowych i gminnych podczas budowy dróg krajowych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dzierżawy obwodu łowieckiego nr 246 (OL. 118) w Nadleśnictwie Stare Jabłonki (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości uruchomienia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, LPR, w Ełku (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie projektu modernizacji drogi nr 16 (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie połączeń kolejowych na linii Ełk - Białystok (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Ełku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie orzeczeń o niezdolności do pracy (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stanu technicznego polskich dróg (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nabywania uprawnień emerytalnych przez obywateli państw spoza Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie programów operacyjnych "Infrastruktura Kultury" i "Edukacja Kulturalna".
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie rozporządzenia ministra kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie programu "Rozwój województw Polski Wschodniej" (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie realizacji Programu promocji gospodarczej Polski (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Ełku ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach (odpowiedź).