Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Józefa Mikołaja Łyczaka,

VI kadencja

 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie wprowadzenia rozwiązań przyznających bezrobotnemu prawo do stypendium lub dodatku szkoleniowego tylko za dni faktycznego odbywania szkolenia, stażu bądź przygotowania zawodowego (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wpisania inwestycji "Park technologiczny z podstrefą ekonomiczną na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim" na listę projektów priorytetowych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 1 we Włocławku (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie wypłacania odszkodowań za drogi publiczne powstałe wskutek podziału nieruchomości (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie wypłacania odszkodowań za podział nieruchomości przeznaczony na drogi publiczne.
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie drogi krajowej nr 1 we Włocławku (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie pana Zygmunta F.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie pani Stefanii B.
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pana Kazimierza K.
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pana Krzysztofa K.

 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki (odpowiedź) w sprawie umożliwienia obrony rozprawy habilitacyjnej doktora Tadeusza T.
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie wykupu dzierżawionych gruntów oraz przedłużenia dzierżaw przez Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe Spółka z o.o. w Wieszczycach (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pana Tadeusza T.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie pana Krzysztofa K.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie basenu termosolankowego w Ciechocinku (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie bydgoskiego portu lotniczego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sytuacji Policji oraz projektu ustawy o modernizacji Policji (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie pracowników sanatorium "Chemik" w Ciechocinku

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie możliwości egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od obywateli Libii.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zagrożenie dla strefy A uzdrowiska w Ciechocinku (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zagospodarowania Wisły i jej dorzecza oraz budowy tamy w rejonie Nieszawy (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie zapewnienia środków finansowych na przebudowę drogi krajowej nr 1 we Włocławku (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zabytkowej nieruchomości z basenem termalno-solankowym w Ciechocinku. (odpowiedź)