Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Antoniego Andrzeja Motyczkę,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wyłączonych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie koordynacji działań związanych z pomiarami i oceną stanów geometrycznych budowli inżynierskich oraz dużych maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego. (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie uwzględnienia w pracach nad ustawą budżetową na rok 2008 podwyżek wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia oraz oświaty (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie lokalizacji regionalnych ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie długofalowego programu wsparcia i rozwoju instytucji niespokrewnionych rodzin zastępczych (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie założeń oraz koncepcji tak zwanej ustawy metropolitalnej (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku od zysków (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie rent i emerytur (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie utworzenia Silesii (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie sytuacji w Kopalni Węgla Kamiennego "Anna-Rydułtowy".
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zatrudniania firm zewnętrznych w górnictwie (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie rodzin zastępczych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie handlu węglem (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 1 lipca 2005 r. oraz z 12 maja 2006 r.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskiej polityki zagranicznej (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych dla oddziału kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie otwarcia drogowego przejścia granicznego Nowe Chałupki - Bohumin (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanej przez rząd podwyżki akcyzy na paliwa silnikowe (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty regulujących transport uczniów z domu do szkoły (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie Górnośląskiego Centrum Medycznego.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie projektu podwyżki akcyzy na lekki olej opałowy (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie uruchomienia na południu Polski zakładu przetwarzającego węgiel na benzynę metodą syntezy Fischera-Tropscha (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie udziału pielęgniarek w zespołach ratownictwa medycznego (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie zasad naliczania dotacji celowej (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie interpretacji przepisów w zakresie unieważnienia uznania dziecka, uregulowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i gospodarki w sprawie spółki Megawat.
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: gospodarki (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie prolongaty zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa przez gminy górnicze z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej od przypadającej im części opłaty eksploatacyjnej pochodzącej od przedsiębiorstwa górniczego.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie protestów w służbie zdrowia (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie utylizacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra transportu w sprawie budowy dróg (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra pracy w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 1 lipca 2005 r. (odpowiedź)
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie jakości gazu ziemnego (odpowiedź).
 • 7 posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r. oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane (odpowiedź).

 • 7 posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r. oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie nowego przejścia granicznego w Chałupkach (odpowiedź, odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra transportu (odpowiedź) w sprawie budowy odcinka autostrady A1 Sośnica - Gorzyczki.
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie w sprawie zmiany ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.