Ostatnia zmiana pliku: 25 listopada 2004 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 500 do 549

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

549

2003-12-11

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

27 kB

51

549A

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

23 kB

51

548

2003-12-10

Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich

67 kB

69

548S

2004-08-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (druk nr 548)

0,17 MB

69

548X

2004-11-24

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich

0,18 MB

69, 73

547

2003-12-03

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackiej

21 kB

50

546

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

30 kB

51

546A

2003-12-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

26 kB

51

545

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

68 kB

51

545A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

29 kB

51

545B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

42 kB

51

545Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

52 kB

51

544

2003-11-28

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt

84 kB

51

544A

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt

41 kB

51

544Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt

56 kB

51

543

2003-11-28

Ustawa o ochronie roślin

0,4 MB

51

543A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ochronie roślin

23 kB

51

543B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ochronie roślin

41 kB

51

543Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie roślin

74 kB

51

542

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

25 kB

51

542A

2003-12-04

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

24 kB

51

542B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

21 kB

51

542Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

30 kB

51

541

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

30 kB

51

541A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

26 kB

51

541B

2003-12-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

30 kB

51

541Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

30

51

540

2003-11-28

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

84 kB

51

540A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

37 kB

51

540B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

36 kB

51

540Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

43 kB

51

539

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

35 kB

51

539A

2003-12-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

28 kB

51

538

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

89 kB

51

538A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

24 kB

51

538B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

29 kB

51

538Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

36 kB

51

537

2003-11-28

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

97 kB

51

537A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

24 kB

51

537B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

44 kB

51

537C

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

43 kB

51

537Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

0,1 MB

51

536

2003-11-28

Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

76 kB

51

536A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

23 kB

51

536B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

27 kB

51

536Z

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

30 kB

51

535

2003-11-28

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

84 kB

51

535A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23 kB

51

535B

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

22 kB

51

535Z

2003-12-11

Sprawozdanie komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29 kB

51

534

2003-11-28

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

28 kB

51

534A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

26 kB

51

534B

2003-12-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

27 kB

51

533

2003-11-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

29 kB

51

533A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

28 kB

51

533B

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

27 kB

51

532

2003-11-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu o majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

28 kB

51

532A

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu o majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

25 kB

51

532B

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

25 kB

51

531

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniosku oskarżycieli prywatnych w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Henryka Stokłosy

23 kB

50

530

2003-11-18

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

71 kB

50

530A

2003-11-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

23 kB

50

530Z

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

30 kB

50

529

2003-11-18

Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

48 kB

50

529A

2003-11-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

27 kB

50

528

2003-11-14

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

0,14 MB

50

528A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

27 kB

50

528B

2003-11-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

38 kB

50

528Z

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

49 kB

50

527

2003-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,3 MB

49

527A

2003-11-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

49

527Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

87 kB

49

526

2003-11-14

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

24 kB

49

526A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

24 kB

49

525

2003-11-14

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów

0,12 MB

50

525A

2023-11-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów

26 kB

50

525B

2003-11-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów

23 kB

50

525Z

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów

37 kB

50

524

2003-11-14

Ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

0,17 MB

49

524A

2003-11-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

39 kB

49

524Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

0,15 MB

49

523

2003-11-14

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

36 kB

50

523A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

26 kB

50

523B

2003-11-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

24 kB

50

523Z

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

37 kB

50

522

2003-11-14

Ustawa o świadczeniach rodzinnych.

0,27 MB

49

522A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniach rodzinnych

30 kB

49

522Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o świadczeniach rodzinnych

57 kB

49

521

2003-11-14

Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

80 kB

50

521A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

27 kB

50

521Z

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

50 kB

50

520

2003-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

29 kB

50

520A

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

27 kB

50

520B

2003-11-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

21 kB

50

520Z

2003-12-09

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

66 kB

50

519

2003-11-07

Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki

56 kB

62, 63

519S

2004-04-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki (druk nr 519)

0,20 MB

62, 63

519X

2004-05-28

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o utworzeniu krajowej rady do spraw bioetyki (druk nr 519 s)

82 kB

62, 63

518

2003-10-31

Ustawa o służbie zastępczej

0,14 MB

49

518A

2003-11-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o służbie zastępczej

37 kB

49

518B

2003-11-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o służbie zastępczej

35 kB

49

518Z

2003-11-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o służbie zastępczej

53 kB

49

517

2003-10-30

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

66 kB

49

517A

2003-11-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

32 kB

49

517B

2003-11-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

25 kB

49

517Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

36 kB

49

516

2003-10-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

0,18 MB

49

516A

2003-11-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności wraz z wnioskiem mniejszości komisji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

45 kB

49

516Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

67 kB

49

515

2003-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

60 kB

49

515A

2003-11-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

26 kB

49

515B

2003-11-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

28 kB

49

515Z

2003-11-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

35 kB

49

514

2003-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,26 MB

48

514A

2003-11-04

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46 kB

48

514Z

2003-11-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury wraz z zestawieniem wniosków o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

57 kB

48

513

2003-10-24

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

0,15 MB

48

513A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

29 kB

48

513B

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

26 kB

48

513Z

2003-11-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

0,15 MB

48

512

2003-10-24

Ustawa o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

0,3 MB

48

512A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

27 kB

48

512Z

2003-11-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

50 kB

48

511

2003-10-27

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

0,3 MB

48

511A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

60 kB

48

511Z

2003-11-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

0,14 MB

48

510

2003-10-23

Wniosek Komisji Regulaminowej, Eryki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

20 kB

48

509

2003-10-21

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,12 MB

48

509A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

47 kB

48

509Z

2003-11-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury wraz z zestawieniem wniosków o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

82 kB

48

508

2003-10-21

Ustawa o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw

0,15 MB

48

508A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw

28 kB

48

507

2003-10-21

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

68 kB

48

507A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

33 kB

48

507B

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

36 kB

48

507Z

2003-11-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej wraz z zestawieniem wniosków o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym

55 kB

48

506

2003-10-21

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

42 kB

48

506A

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

25 kB

48

506B

2003-10-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

26 kB

48

505

2003-10-21

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

38 kB

48

505A

2003-10-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

45 kB

48

504

2003-10-21

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.

30 kB

48

504A

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.

24 kB

48

504B

2003-10-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.

28 kB

48

503

2003-10-21

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

28 kB

48

503A

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

27 kB

48

503B

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

26 kB

48

502

2003-10-21

Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.

27 kB

48

502A

2003-10-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.

26 kB

48

502B

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.

24 kB

48

501

2003-10-17

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

28 kB

47

501A

2003-10-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych

22 kB

47

500

2003-10-17

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,22 MB

48

500A

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

48

500B

2003-10-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

27 kB

48

500C

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności wraz z wnioskami mniejszości komisji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

62 kB

48

500Z

2003-11-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,1 MB

48